Aktualności
Szkoły wyższe
12 Listopada
Opublikowano: 2023-11-12

„FA” w TOP 5 mediów piszących o szkolnictwie wyższym. UW najsilniejszą uczelnianą marką

Najsilniejszą uczelnianą marką w mediach jest nadal Uniwersytet Warszawski – wynika z analizy obejmującej 46,6 mln materiałów z prasy, internetu i serwisów społecznościowych. W czołówce tytułów prasowych, w których najczęściej pisano o sektorze szkolnictwa wyższego, znalazło się „Forum Akademickie”.

Zestawienie „Top Marka” przygotowują magazyn „Press” i „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”. Tegoroczna, szesnasta, odsłona największej na polskim rynku analizy medialności brandów objęła materiały z prasy, internetu i social mediów opublikowane w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku – łącznie 46,6 mln materiałów, w tym ponad 1,5 mln tekstów prasowych, 15,8 mln publikacji internetowych i 28,3 mln postów w mediach społecznościowych. W badaniu nie są brane pod uwagę materiały reklamowe ani promocyjne.

Autorzy wyselekcjonowali najpierw 50 branż najczęściej pojawiających się w mediach. W każdym z sektorów wyłoniono 10 brandów, o których wzmiankowano najwięcej. W kolejnym etapie szczegółowo przeanalizowano materiały dotyczące każdej marki, biorąc pod uwagę przyjęte wskaźniki, decydujące ostatecznie o sile brandu. Na ten wielowymiarowy indeks składają się wartości pozwalające najpełniej ocenić obecność marek w mediach. Są to: liczba wzmianek o nich, ich indeks sentymentu oraz dotarcie.

Aby otrzymać indeks sentymentu, oceniono analizowane treści pod katem ich wydźwięku. W przypadku wydźwięku całkowicie negatywnego wzmiance przyporządkowywano wartość –10, w 100 proc. pozytywnego – wartość 5, a wzmiankom o wydźwięku neutralnym – wartość 1. Potem wyliczono proporcje między liczbą wzmianek pozytywnych, negatywnych i neutralnych dla wizerunku danej marki, czyli własnie indeks sentymentu.

Tytuł najsilniejszej marki wśród uczelni dzierży niezmiennie Uniwersytet Warszawski. W badanym okresie informacje o UW pojawiły się w 142 167 publikacjach, najwięcej z nich w internecie (68%). Od 2020 roku, gdy uczelnie uwzględniono w rankingu „Top Marka” po raz pierwszy, Uniwersytet Warszawski pozostaje liderem w tym sektorze.

Drugie miejsce, również bez zmian, zajmuje Uniwersytet Jagielloński z już znacznie mniejszą niż stołeczna uczelnia liczbą wzmianek (87 278). W badanym okresie największym echem odbiło się uzyskanie profesury przez Mateusza Hołdę – to pierwszy polski naukowiec, któremu przyznano ten tytuł przed ukończeniem 30 roku życia. Informowaliśmy o tym jako pierwsi w serwisie www.forumakademickie.pl. Podium uczelni zamyka Szkoła Główna Handlowa (51 681 informacji).

Na czwarte miejsce awansował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (63 673 publikacji).

Największym sukcesem w analizowanym okresie jest wzrost statystyk we wszystkich prowadzonych przez nas kanałach komunikacji. Dużym wyzwaniem, a zarazem sukcesem, jest budowanie zaangażowanej i stale zwiększającej się społeczności na uniwersyteckim koncie na LinkedIn, który stale zwiększa swoje znaczenie w naszej strategii. Zauważalnym trendem w komunikacji jest powrót do korzystania z QR kodów, dzięki czemu ograniczamy ilość materiałów drukowanych i gadżetów na imprezach stacjonarnych, bez spadku zainteresowania marką, a wręcz przy aprobacie uczestników. Jednym z największych zaskoczeń zaś jest sukces akcji wizerunkowej #jestemzuam, do udziału w której zaprosiliśmy nasze absolwentki i absolwentów – dzielą się oni swoimi wspomnieniami z okresu studiowania na uniwersytecie – komentuje Anna Szpytko, dyrektorka Centrum Marketingu UAM.

Kolejne miejsca zajmują: Politechnika Warszawska (37 831 materiałów), Uniwersytet Wrocławski (295 390), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (294 270), Uniwersytet Gdański (240 373), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (220 647) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (209 193).

W przypadku wszystkich uczelni dominują publikacje internetowe. Największy udział w tym segmencie miała Politechnika Warszawska (76,5%), która z kolei najmniej skorzystała na social mediach (17,2%). W „społecznościówkach” bryluje Uniwersytet Jagielloński (33,5% wszystkich wzmianek o uczelni). W sumie na Facebooku, Twitterze (obecny X), Instagramie czy YouTube pojawiło się ponad 150 tys. materiałów o uczelniach, z czego gros, bo prawie 97 tys. na Twitterze. To novum – do tej pory informacje o szkołach wyższych dominowały na FB. Dla porównania w pięciu tytułach prasowych najczęściej piszących o nauce i szkolnictwie wyższym było nieco ponad… 3,2 tys. publikacji. W tradycyjnym segmencie największy udział miała Politechnika Warszawska (6,3%).

Wśród mediów drukowanych zajmujących się tym sektorem na 5 miejscu z 529 informacjami znalazł się miesięcznik „Forum Akademickie”. Wyprzedziły nas tylko gazety codzienne („Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Dziennik Wschodni”, „Gazeta Wyborcza”), w których częstotliwość ukazywania się informacji o nauce i szkolnictwie jest siłą rzeczy większa niż w przypadku miesięcznika.

Mariusz Karwowski, źródło: www.topmarka.eu

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Czytelnik 14.11.2023 10:34

    Uniwersytet Warszawski ma zasięg 1 mld czytelników? I to pewnie w samej Polsce :D