Aktualności
Szkoły wyższe
02 Marca
Źródło: www.pum.edu.pl
Opublikowano: 2022-03-02

Farmaceuci z PUM w nowej siedzibie

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki otwarto na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. W nowym obiekcie kształcić się będą przyszli farmaceuci.

Budowa Centrum trwała rok. Nowy obiekt będzie służył dydaktyce oraz prowadzeniu badań naukowych. Znajdują się w nim Zakłady: Technologii Postaci Leku; Chemii Farmaceutycznej; Farmakognozji i Naturalnych Środków Leczniczych oraz Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej.

Dwukondygnacyjny budynek został wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę dydaktyczną, spełniającą najwyższe standardy badawcze, m.in. wagi analityczne, wirówki, suszarki, myjki ultradźwiękowe, zmywarki laboratoryjne czy mieszadła magnetyczne oraz zestawy/systemy aparaturowe. Zakupiono zestaw do charakterystyki nośników oraz badania procesu uwalniania substancji czynnej, aparaturę do oceny stabilności płynów i mieszanin przeznaczonych do podawania pozajelitowego, sprzęt do powlekania tabletek w warstwie fluidalnej i bębnie drażerskim oraz linię do otrzymywania peletek, a także zestaw chromatograficzny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej, preparatywnej i cienkowarstwowej oraz analizy spektrofotometrycznej.

Przestronne sale ćwiczeń, nowoczesne laboratoria i multimedialna sala wykładowa usytuowane są na dwóch optymalnie skomunikowanych poziomach, do których swobodny dostęp mają również osoby z niepełnosprawnościami. Obiekt jest niemal zintegrowany z zielenią otoczenia, która przenika przez przeszklone korytarze do wnętrz budynku. Centrum to doskonałe miejsce nie tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale także komfortowa przestrzeń dla przerw w nauce, odpoczynku i koleżeńskich spotkań.

Funkcjonowanie Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki pozwoli na realizację badań na najwyższym poziomie i istotnie przyspieszy rozwój naukowo-badawczy całego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a zwłaszcza kierunku farmacja – przekonuje prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM.

Koszt inwestycji budowlanej oraz zakup aparatury naukowo-badawczej przekroczył 49 mln zł, z czego blisko 37 mln zł przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki, a 12,1 mln zł to wkład własny uczelni.

MK, źródło: PUM

Dyskusja (0 komentarzy)