Aktualności
Szkoły wyższe
06 Kwietnia
Fot. Mariusz Maciejewski
Opublikowano: 2022-04-06

Farmacja – wspólny kierunek studiów WAT i AEH

Z początkiem nowego roku akademickiego Wojskowa Akademia Techniczna i Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zamierzają uruchomić wspólne jednolite studia magisterskie na kierunku farmacja.

Umowę o współpracy w tym zakresie podpisali płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak – rektor-komendant WAT i dr hab. Konrad Janowski – rektor AEH. Zajęcia będą prowadzone na obu uczelniach.

Współpraca z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną, która kształci i prowadzi badania naukowe w zakresie ochrony zdrowia i psychologii, jest dla nas bardzo korzystna, ponieważ dzięki niej możemy rozwijać i ulepszać naszą ofertę dydaktyczną i wypełniać zapotrzebowanie w tych obszarach w przygotowywaniu specjalistów na potrzeby Sił Zbrojnych RP, zaś w konsekwencji wpływać pozytywnie na podniesienie poziomu naszego wspólnego bezpieczeństwa – podkreśla rektor WAT.

W myśl umowy, wspólne studia WAT i AEH na kierunku farmacja (profil praktyczny) rozpoczną się już w październiku tego roku. Ze strony Wojskowej Akademii Technicznej poprowadzą je nauczyciele akademiccy z Instytutu Chemii Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Tematyka będzie dotyczyć chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, a także chemii analitycznej, fizycznej, polimerów biomedycznych, biomateriałów i nanomateriałów. Zawarte porozumienie przewiduje też możliwość włączenia do programu studiów odrębnego modułu zajęć obejmującego kształcenie w zakresie wojskowości. Zajęcia te będą prowadzone tylko w WAT.

Ostatnie miesiące pokazują, jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa. Cieszę się, że nasza uczelnia, kształcąc wspólnie z WAT specjalistów z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, będzie mogła przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa naszego kraju – podkreśla rektor AEH.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunek farmacja oraz sposób jej prowadzenia określi AEH. Natomiast zasady wydawania dyplomów absolwentom studiów doprecyzuje odrębne porozumienie sygnowane przez obie uczelnie.

Podstawowym warunkiem wspólnego prowadzenia stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja będzie decyzja Ministra Edukacji i Nauki. Z wnioskiem o pozwolenie na ich utworzenie wystąpi Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna.

Ewa Jankiewicz, źródło: WAT

Dyskusja (0 komentarzy)