Aktualności
Szkoły wyższe
10 Lipca
Opublikowano: 2017-07-10

Filozofia na UwB otrzymała uprawnienia do doktoryzowania

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Historyczno-Socjologicznemu UwB uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. To 11. uprawnienia do doktoryzowania posiadane przez Uniwersytet w Białymstoku, a 3. na WH-S.

Prawo do doktoryzowania jest potwierdzeniem prestiżu białostockiej filozofii. Zgodnie z przepisami (Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki) Komisja przyznaje takie uprawnienia biorąc pod uwagę poziom działalności naukowej oraz liczbę zatrudnionych osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie.

Badania naukowe oraz dydaktyka w zakresie filozofii realizowane są na białostockim uniwersytecie praktycznie od jego początków (jeszcze w Filii Uniwersytetu Warszawskiego). Od 2011 r. realizowany jest kierunek studiów filozofia (studia II stopnia), a od 2014 – kierunek filozofia i etyka (na studiach I stopnia oraz podyplomowych).  Elementy edukacji filozoficznej oferowane są także na kierunku kognitywistyka i komunikacja – wszystko w ramach Wydziału Historyczno-Socjologicznego.

Od roku akademickiego 2015/2016 r. funkcjonująca na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Katedra Filozofii i Etyki wyodrębniła się jako samodzielna jednostka ogólnowydziałowa (przedtem funkcjonowała w strukturze  Instytutu Socjologii). Kieruje nią prof. Małgorzata Kowalska.

Do tej pory Uniwersytet w Białymstoku posiadał 10 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora: w zakresie ekonomii (od 1990), historii (1993), prawa (1994), pedagogiki (1995) oraz fizyki (1996), biologii (1997), chemii (2000), językoznawstwa (2000), literaturoznawstwa (2006), socjologii (2007).

Anna Mierzyńska

Dyskusja (0 komentarzy)