Aktualności
Opublikowano: 2018-02-01

Firmy wspierają WAT

Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej rozpocznie współpracę z firmą Janex International i Bosch Security Systems.

Umowę ze strony uczelni sygnował prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, dziekan Wydziału Elektroniki. Janex International reprezentowana była przez Justynę Kawacz-Matysiak, prezesa zarządu, a Bosch Security System przez Krzysztofa Górę, dyrektora handlowego.

Strony zobowiązały się do współdziałania na niwie badawczej i naukowo-dydaktycznej. W ramach podpisanego porozumienia zaplanowano zorganizowanie praktyk studenckich, a także seminariów naukowych i szkoleń. Dodatkowo obie firmy przekazały na rzecz Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE WEL trzy nowoczesne stanowiska laboratoryjne.

az

(źródło: wat.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)