Aktualności
Szkoły wyższe
08 Lipca
Opublikowano: 2019-07-08

Fuzja prywatnych uczelni w Olsztynie

Władze Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie ogłosiły, że od przyszłego roku akademickiego nastąpi połączenie obydwu uczelni. Ta zmiana wpływa również na włączenie WSIiE do Grupy Uczelni Vistula.

Połączenie uczelni jest możliwe po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zdaniem dr Agnieszki Górskiej, obecnej rektor WSIie i przyszłej rektor powiększonej uczelni, zgodę taką resort powinien wydać w ciągu najbliższych kilku tygodni. Nowa uczelnia będzie kształcić studentów w 3 placówkach.

– W budynku obecnej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej przy ul. Bydgoskiej będziemy mieli Wydział Nauk o Zdrowiu, w ramach którego będzie odbywało się kształcenie na kierunku fizjoterapia i wychowanie fizyczne (studia I i II stopnia) oraz kosmetologia (studia I stopnia) – mówi dr Górska. – W budynku przy ul. Jagiellońskiej, obecnej siedzibie WSIiE TWP będzie mieścił się Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, na którym będzie się odbywało kształcenie na kierunkach: pedagogika, ekonomia i administracja (studia I i II stopnia). Mamy jeszcze trzeci wydział zamiejscowy w Kętrzynie, na którym realizowane będą studia pedagogiczne i ekonomiczne (I stopnia) oraz z zakresu administracji (I i II stopnia) – dodaje.

Uczelnia będzie starała się poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o nowe kierunki, jak zarządzanie i informatyka, oraz wzbogacić wydziały o kierunki II stopnia, czyli pedagogikę, ekonomię w Kętrzynie i kosmetologię na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Jakie korzyści przyniesie połączenie uczelni?

– Korzystanie z dobrych praktyk, wymiana wykładowców z grupy, ale przede wszystkim otwarcie na rynki zagraniczne i umiędzynarodowienie naszej uczelni w ramach partnerstwa z Grupą Uczelni Vistula – zapewnia dr Agnieszka Górska.

– W naszej grupie kształci się około 9 tys. studentów, z których 1/3 pochodzi z 86 krajów świata. Uczymy w języku polskim i angielskim. Jesteśmy największą uczelnią kształcenia studentów z zagranicy – mówi dr Zdzisław Rapacki, kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Dodajmy, że AFiB, stanowiąca trzon Grupy Vistula, w ostatnim rankingu „Perspektyw” otrzymała tytuł „Najbardziej Umiędzynarodowionej Uczelni w Polsce”.

– Istotną rzeczą jest również to, że na nowo stworzonej uczelni mamy kierunki, których do tej pory w grupie nie było, takie jak kosmetologia czy wychowanie fizyczne. Teraz jesteśmy w stanie zaoferować studentom z zagranicy te kierunki i zachęcić ich do studiowania w Olsztynie – mówi Rapacki.

Nie jest jeszcze przesądzone, jaka będzie ostateczna nazwa uczelni. Na razie wśród pracowników został ogłoszony konkurs na nazwę, która ma odnosić się do marki i dorobku, jakie obie uczelnie wypracowały w regionie mazursko-warmińskim.

Sylwia Sasal

 

Dyskusja (0 komentarzy)