Aktualności
Szkoły wyższe
24 Sierpnia
Opublikowano: 2017-08-24

Gedanistyka na Uniwersytecie Gdańskim z programem stypendialnym

23 sierpnia rozpoczął się nabór na studia podyplomowe na kierunku gedanistyka, prowadzone na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, które w tym roku wzbogacone zostały o program stypendialny. Fundacja Gdańska, w partnerstwie z  Miastem Gdańsk, Uniwersytetem Gdańskim i Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji.

Gedanistyka to kierunek dla każdego, kto kocha Gdańsk i chce zgłębiać wiedzę na temat tego miasta. Program studiów we wszechstronny sposób ujmuje dzieje i kulturę Gdańska od średniowiecza po dzień dzisiejszy, uwzględniając jak najszerszy kontekst historii regionu.

Zajęcia składają się z trzech bloków tematycznych: chronologicznego (dzieje Gdańska w poszczególnych epokach), problemowego (m.in. kultura i sztuka, morskie dziedzictwo Gdańska), regionalnego (dzieje Pomorza, ośrodków sąsiednich i wybranych dzielnic Gdańska). Słuchacze nauczą się także podstaw pisania testów naukowych. Studia są dwusemestralne, przewidziane dla posiadaczy dyplomów najrozmaitszych kierunków, I i II stopnia (licencjackich i magisterskich).

Kierownikiem studiów jest dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG, a partnerem studiów – Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Program studiów

Blok zajęć w ujęciu chronologicznym pokazuje meandry dziejów Gdańska i jego najbliższego otoczenia od czasów najdawniejszych poprzez średniowiecze, epokę nowożytną, wiek XIX po dzieje najnowsze – okres „Solidarności” i początek przemian ustrojowych schyłku XX wieku. Blok zajęć w ujęciu problemowym, najbardziej rozbudowany, ma za zadanie przedstawić najważniejsze zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kultury duchowej i materialnej naszego miasta. Z jednej strony jest to więc architektura, rzeźba, malarstwo i rękodzieło najważniejszego niegdyś ośrodka gospodarczego i kulturalnego w tej części Europy, z drugiej zaś – życie codzienne, warunki materialne egzystencji, wnętrza mieszczańskich domów, prawo i porządek w mieście. Dziedzictwo literackie, szeroko pojęta kultura słowa drukowanego, muzyka, skomplikowana sfera stosunków wyznaniowych, tradycje morskie Gdańska, to pozostałe monograficzne propozycje dla kolejnej, piątej już edycji studiów. W toku zajęć funkcjonuje także trzeci blok tematyczny, regionalny, w którym zarezerwowano miejsce dla współtworzących Trójmiasto ośrodków sąsiednich, Gdyni i Sopotu, a także ważniejszych dzielnic Gdańska, m.in. Chełma, Starych Szkotów, Wrzeszcza, Oliwy. Większość przedmiotów dzieli się na część teoretyczną (wykład najczęściej multimedialny) oraz praktyczną (wykład w terenie, często powiązany ze zwiedzaniem zabytków, muzeów, itp.)

Stypendium dla aktywnych

Program stypendialny zakłada wyłonienie 15 osób, które otrzymają wsparcie finansowe umożliwiające bezpłatny udział w studiach podyplomowych. Nabór kandydatów do programu trwa od 23 sierpnia do 18 września. Wszelkie materiały (formularz i regulamin) dostępne będą na stronie Fundacji Gdańskiej: http://www.fundacjagdanska.pl/

Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium naukowego finansującego udział w studiach mają osoby zaangażowane w aktywne działania promujące Gdańsk (np. nauczyciele, przewodnicy, autorzy, blogerzy). Dodatkowym warunkiem uzyskania stypendium jest późniejsze zaangażowanie się w wirtualną encyklopedię Gdańska – Gedanopedię.

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)