Aktualności
Szkoły wyższe
17 Października
Opublikowano: 2018-10-17

Generał Policji nowym pełnomocnikiem rektora WSPiA

Gen. Józef Gdański został nowym pełnomocnikiem prof. Jerzego Posłusznego, rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Będzie odpowiadał za kontakty z otoczeniem uczelni oraz instytucjami przyjmującymi studentów WSPiA na praktyki i staże. Gen. Gdański to były komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie. Od wielu lat jest wykładowcą uczelni.

Gen. Józef Gdański pełni funkcję pełnomocnika rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej ds. kontaktów z otoczeniem uczelni od 1 października 2018 r. – Jest nowa i bardzo ważna funkcja w strukturze naszej uczelni – tłumaczy prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. – Pan generał współpracuje z WSPiA od wielu lat. Przekazuje studentom cenną wiedzę praktyczną zdobytą w czasie służby w Policji. Teraz będzie wspomagał nas w kontaktach ze służbami mundurowymi oraz instytucjami współpracującymi z uczelnią. Myślę, że jego doświadczenie i wiedza zaowocują m.in. podczas organizowanego przez WSPiA Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przy organizacji staży i praktyk zawodowych dla naszych studentów – mówi prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Gen. Józef Gdański podczas zajęć przekazuje studentom wiedzę zdobytą w praktyce. Uczy przedmiotów związanych m.in. z ochroną osób i mienia, z systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, z bezpieczeństwem społeczności lokalnych oraz organami bezpieczeństwa w Polsce. Prowadzi także zajęcia w szkołach współpracujących z WSPiA, pokazując młodzieży, jak wygląda praca w policji oraz praca funkcjonariusza publicznego.

– Bardzo lubię pracować ze studentami – tłumaczy gen. Józef Gdański. – Daje mi to wiele satysfakcji. Podczas ćwiczeń i warsztatów staram się omawiać ze studentami sprawy, z którymi spotkałem się w swojej praktyce. Najbardziej cieszy mnie to, że na moich zajęciach zawsze jest duża frekwencja. Tym bardziej jestem wdzięczny za to, że kiedy wracałem z Olsztyna do Rzeszowa i przechodziłem na emeryturę, zadzwonił do mnie prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA i zaproponował, abym zdobytą widzę praktyczną, przekazywał studentom Uczelni – opowiada gen. Józef Gdański, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Dodaje, że teraz przed nim nowe wyzwanie, któremu postara się podołać. – Bardzo lubię spotykać się z ludźmi i współpracować z nimi przy różnych projektach. Myślę więc, że powierzona mi funkcja pełnomocnika ds. kontaktów z otoczeniem uczelni, czyli służbami mundurowymi i innymi instytucjami przyniesie wiele dobrego studentom WSPiA. Chociażby w postaci nowych miejsc, w których będą mogli odbywać płatne staże i praktyki zawodowe – wyjaśnia gen. Józef Gdański.

Gen. Józef Gdański jest byłym policjantem z ponad 30-letnim doświadczeniem. W latach 1999 – 2008 był zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Później przez osiem lat pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji – najpierw na Podkarpaciu, a następnie na Warmii i Mazurach. Odbył szereg kursów specjalistycznych – w tym między innymi w USA, w Niemczech, na Węgrzech – o tematyce związanej z bezpieczeństwem publicznym, współpracą międzynarodową, a także współdziałaniem z samorządami. Cały czas aktywnie działa m.in. w Stowarzyszeniu Generałów Policji RP oraz Stowarzyszeniu Honorowych Podhalańczyków.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)