Aktualności
Szkoły wyższe
09 Grudnia
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2020-12-09

Geopolityka Bałtyku – nowy program badawczy na Uniwersytecie Gdańskim

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego został członkiem-założycielem sieci Baltics Programme Network, łączącej wiodące uczelnie i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii oraz regionu bałtyckiego.

Centre for Geopolitics, działające przy Uniwersytecie w Cambridge, uruchomiło nowy program badawczy, którego celem jest lepsze zrozumienie roli Wielkiej Brytanii w procesach geopolitycznych krajów leżących nad Bałtykiem oraz znalezienie długofalowych rozwiązań. W ramach programu powstała nieformalna sieć Baltics Programme Network, łącząca wiodące uniwersytety i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii oraz z regionu bałtyckiego. Jej celem jest budowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat historii i polityki, a także historycznych kontaktów Anglii i Szkocji, a później Wielkiej Brytanii z regionem nadbałtyckim. Członkiem-założycielem sieci jest Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Współpraca zostanie oficjalnie zainaugurowana 20 stycznia przyszłego roku i obejmować będzie początkowo spotkania i seminaria online, a w przyszłości wspólne projekty naukowe oraz wymianę kadry i studentów. Pierwsze seminarium organizowane w ramach programu przez Wydział Historyczny UG planowane jest na lato 2021 – zapowiada dr Anna Sobecka, prodziekan ds. umiędzynarodowienia i rozwoju Wydziału Historycznego, odpowiedzialna za projekt z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego.

Centrum Geopolityki zamierza stworzyć w pełni finansowany program bałtycki, skupiający się na studiach nad najnowszą historią (od około 1600 r.) i aktualną geopolityką Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Wielką Brytanią.

Docelowo na Cambridge ma powstać fundusz stypendialny dla doktorantów i stanowisko wykładowcy specjalizujących się w badaniach regionu bałtyckiego. Członkowie programu zamierzają także wspólnie aplikować o granty. Planowane jest także wydawanie kwartalnego newslettera – dodaje dr Anna Sobecka.

Do programu, poza polską uczelnią, należą również:

  • University of Cambridge, Centre for Geopolitics (Wielka Brytania)
  • Københavns Universitet, Center for Militære Studier (Dania)
  • University of Glasgow, Baltic Research Unit (Szkocja)
  • Universität Greifswald, Historisches Institut (Niemcy)
  • Helsingin Yliopisto, Aleksanteri-instituutti (Finlandia)
  • Klaipėdos Universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (Litwa)
  • Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte (Łotwa)
  • Tartu Ülikool, Johan Skytte poliitikauuringute instituut (Estonia)
  • Uppsala universitet, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (Szwecja)

MK, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: