Aktualności
Szkoły wyższe
07 Listopada
Opublikowano: 2017-11-07

Giełda dla amatora i nie tylko

Już w dniach 18 i 19 listopada na Wydziale Zarządzania UŁ ruszają kolejne kursy w ramach Szkoły Giełdowej prowadzonej we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Rekrutacja trwa, a zapisywać się można nie tylko na kurs dla początkujących, ale także dla średnio zaawansowanych.

Dla początkującego…

Kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie” obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w prowadzeniu operacji finansowych, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka czy psychologia inwestowania. Będzie można dowiedzieć się również, jaki wpływ na giełdę wywiera otoczenie gospodarcze.

Pierwsza edycja kursu, który realizowaliśmy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. okazała się sukcesem, a zajęcia zostały wysoko ocenione przez uczestników. Zdecydowana większość z nich zadeklarowała wzrost zainteresowania inwestowaniem – głównie w akcje i obligacje. Obecnie trwają zapisy do kolejnych edycji kursu mówi prof. Dorota Witkowska, koordynator Szkoły Giełdowej na Wydziale Zarządzania UŁ.

Program realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin nauki. Początkujący inwestorzy będą mieli okazję poznać szczegóły dotyczące funkcjonowania Giełdy m.in. od dr. Tomasza Wiśniewskiego, przewodniczącego Komitetu Indeksów Giełdowych, wicedyrektora Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych.

…i średnio zaawansowanego

Na Wydziale Zarządzania UŁ odbędzie się również kurs dla osób, które już wcześniej poczyniły pierwsze kroki w poznawaniu świata giełdy. Zajęcia „Giełda dla średniozaawansowanych” to 13-godzinny kurs, w ramach którego omawiane są instrumenty pochodne i certyfikaty turbo notowane na GPW, analiza fundamentalna, w tym case study spółek z wybranych branż, analiza techniczna, a także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Giełdy i wpływu otoczenia gospodarczego na GPW. Szkolenie  jest adresowane przede wszystkim do osób, które uzyskały certyfikat z kursu  „Podstawy inwestowania na giełdzie”.

Kursy są prowadzone przez specjalistów z zakresu rynku kapitałowego – praktyków i pracowników instytucji rynku giełdowego oraz wykładowców akademickich. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Program Szkoły Giełdowej realizowany jest przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych. Atutem kursów jest taki sam wysoki standard materiału i wykładów we wszystkich ośrodkach na terenie całego kraju. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez Prezesa GPW w Warszawie. ­­Szczegóły dotyczące rejestracji i opłat na stronie: http://szkola.gieldowa.uni.lodz.pl/

Agnieszka Wołowiec

Dyskusja (0 komentarzy)