Aktualności
Szkoły wyższe
12 Grudnia
Fot. Maciej Mutwil
Opublikowano: 2023-12-12

Gliwicko-krakowski sojusz na rzecz budowy gospodarki cyfrowej

Centrum kompetencji w zakresie bezpieczeństwa, analityki operacyjnej i zarządzania sytuacjami niebezpiecznymi w przemyśle powstanie na Politechnice Śląskiej i w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. To efekt porozumienia między oboma podmiotami.

W Gliwicach zawarto porozumienie między Politechniką Śląską oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z Krakowa o współpracy w zakresie realizacji programów badawczych, inicjatyw projektowych i prac zleconych zmierzających do poprawy innowacyjności, efektywności technicznej i ekonomicznej gospodarki surowcami mineralnymi Europy. Umowa jest owocem współpracy, jaką instytut nawiązał z Wydziałem Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚl, przygotowując nową strategię tej jednostki w kierunku zrównoważonej gospodarki surowcami i energią, obejmującej zagadnienia geotermalne, geofizyki inżynierskiej oraz badań środowiskowych w szczególności modelowania geologicznego, automatyzacji procesów przemysłowych, cyberbezpieczeństwa i transformacji cyfrowej.

Pierwszym wspólnym projektem sygnatariuszy podpisanego w poniedziałek porozumienia będzie ultranowoczesne Centrum kompetencji w zakresie bezpieczeństwa, analityki operacyjnej i zarządzania sytuacjami niebezpiecznymi w przemyśle,

Politechnika Śląska chce inwestować w nowe technologie, ale chcemy też być uczelnią, która pomaga regionowi się przekształcać. Chcemy, aby transformacja energetyczna odbywała się z naszym udziałem, dlatego, że to właśnie wykształcenie inżynierskie wzbogacone o kompetencje społeczne, pozwala rozumieć środowisko i otoczenie. Inżynier wykształcony w tym miejscu, we współpracy ze znakomitymi instytucjami, takimi jak Polska Akademia Nauk, otrzymuje znakomite podstawy, aby móc uczestniczyć w realizacji nowych i niezwykle potrzebnych prac badawczych. Politechnika Śląska zyskuje nowoczesny kompleks laboratoriów do badań naukowych, ale także wykorzysta go w kształceniu – zapowiada prof. Marek Pawełczyk, prorektor PŚl.

Składające się z sześciu laboratoriów Centrum, będzie stanowiło nową jakość w skali europejskiej w zakresie badań i szkoleń, przy wykorzystaniu symulacji i wirtualizacji w warunkach laboratoryjnych sytuacji niebezpiecznych, związanych z cyberzagrożeniami, zagrożeniami naturalnymi oraz przemysłowymi.

W Krakowie przez ostatnie 3 lata budowaliśmy nowy zespół obiektów laboratoryjnych pod nazwą Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią w ramach Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Miało na celu poszerzenie możliwości badawczych i laboratoryjnych, ale także w zakresie modelowania bardzo wielu procesów górniczych, energetycznych i przemysłowych. To kompleks infrastruktury umożliwiający prowadzenie badań naukowych w zakresie zrównoważonej gospodarki surowcami i energią ze źródeł odnawialnych – dodaje prof. Krzysztof Galos, dyrektor Instytutu PAN.

Centrum, bazując na najnowszych osiągnięciach automatyki i informatyki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, będzie pozwalało na symulacje procesów przemysłowych, technologicznych oraz sytuacji kryzysowych, a także na łączenie rozproszonych systemów monitoringu, sterowania i bezpieczeństwa odpowiedzialnych za działanie przedsiębiorstwa. Będzie się składać z sześciu laboratoriów:

  • CYFROWY BLIŹNIAK – stworzenie cyfrowego bliźniaka centrum dyspozytorskiego pozwoli na pełne symulowanie pracy zakładu w warunkach laboratoryjnych i dzięki temu zbudowane zostanie unikalne stanowisko przeznaczone do szkolenia w celu wyuczenia odpowiedniej reakcji na sytuacje nadzwyczajne, w tym również na katastrofy. Laboratorium to będzie głównym elementem Platformy Analiz w czasie rzeczywistym (Real-Time Insights Platform), której budowa umożliwi poprawę efektywności, zminimalizowanie ryzyka awarii, lepsze zrozumienie i zarządzanie złożonymi systemami oraz możliwość przewidywania i reagowania na zmiany w czasie rzeczywistym.
  • ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – sytuacje nadzwyczajne obejmują różne zagrożenia, takie jak awarie techniczne, wypadki, ataki cybernetyczne, klęski żywiołowe czy inne wydarzenia, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo, ciągłość operacyjną i efektywność produkcji. Planowane laboratorium pozwoli na przeprowadzanie symulacji modelu zarządzania sytuacjami nagłymi w przedsiębiorstwie oraz współdziałanie z krajowym systemem reagowania kryzysowego.
  • AI, ANALITYKI OPERACYJNEJ I PRZETWARZANIA INFORMACJI – centrum obliczeniowe będzie zasilało wszystkie sześć laboratoriów naukowo-dydaktycznych, jednocześnie pełniąc funkcję poligonu badawczego dla studentów Wydziału w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej sektora wydobywczo-energetycznego. Pozwoli to na wypełnienie luki w zakresie testowania cyberodporności systemów i urządzeń automatyki wykorzystywanych w przemyśle.
  • ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI SUROWCAMI I ENERGIĄ – ma pozwolić na kształcenie i szkolenie inżynierów w interdyscyplinarnym i kompleksowym podejściu do gospodarowania surowcami mineralnymi i energią, począwszy od ich źródeł, poprzez technologie pozyskiwania i użytkowania.
  • FOTOGRAMETRII, TELEDETEKCJI I GEOMATYKI – pozwoli na stworzenie podstaw do kształcenia w kierunku najnowocześniejszych technologii związanych z szeroko rozumianą geoinformatyką stosowaną w tym pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, udostępniania danych przestrzennych.
  • ŚWIADOMOŚCI SYTUACYJNEJ – system świadomości sytuacyjnej dla przemysłu to zaawansowana platforma monitoringu, analizy i reakcji w czasie rzeczywistym w środowisku przemysłowym.

Budowane Centrum pozwoli stworzyć jeden z najnowocześniejszych w tej części Europy ośrodek dydaktyczno-naukowy kształcący w zakresie bezpieczeństwa w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. Umożliwi odpowiedzialne kształcenie w zawodach, w których ogromne znaczenie mają procesy informacyjno-decyzyjne związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i efektywnością dużych przedsiębiorstw przemysłowych.

źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)