Aktualności
Opublikowano: 2017-07-03

GoSmart , czyli wzmacnianie inteligentnych specjalizacji regionów

Politechnika Białostocka wspólnie z partnerami z 6 krajów realizować będzie projekt o roboczym tytule „Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,38 mln euro w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – IBSR). Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1,76 mln euro.

Projekt „Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation”, w skrócie GoSmart, rozpisany jest na trzy lata. Będzie realizowany na Wydziale Zarządzania PB, bo uczelnia jest liderem projektu. Głównym partnerem po stronie polskiej jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która zaangażowała się w poszukiwanie instytucji i organizacji w innych krajach. Ostatecznie przedsięwzięcie prowadzone będzie w Polsce, Finlandii, Danii, Niemczech, Estonii oraz na Litwie i Łotwie.

– To ważny krok prowadzący do komercjalizacji prac naukowych na potrzeby rozwoju gospodarki w skali międzynarodowej – mówi kierownik projektu dr hab. Wiesław Urban, prof. PB.

Ideą projektu jest rozwijanie inteligentnych specjalizacji łączących poszczególne regiony w różnych krajach, przede wszystkim poprzez zwiększenie umiędzynarodowienia biznesu. W efekcie powstać ma sieć współpracy, która będzie integrowała podmioty ze sfery biznesu,  administracji i badań naukowych. Po fazie badawczej, dzięki której mają zostać określone  specjalizacje i kierunki biznesowe, zaplanowana została faza praktyczna, czyli praca z przedsiębiorcami i instytucjami badawczo-rozwojowymi. – Można dużo więcej produkować i zarabiać, robiąc to na skalę ponadregionalną, na skalę światową – dodaje prof. Urban.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)