Aktualności
Szkoły wyższe
15 Lipca
Opublikowano: 2019-07-15

GUMed: kolejne studia dualne

Gdański Uniwersytet Medyczny powiększył swoją ofertę edukacyjną o kolejne studia o profilu praktycznym. Od nowego roku akademickiego chętni będą mogą podjąć kształcenie na kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia. Są to studia I stopnia, które realizowane będą przez uczelnię w partnerstwie z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz COPERNICUS Podmiotem Leczniczym Sp. z o.o.

Założeniem nowego kierunku studiów jest połączenie wiedzy z zakresu zdrowia publicznego oraz zarządzania w różnych podmiotach systemu ochrony zdrowia, celem jest przygotowanie absolwenta do efektywnej pracy w podmiotach leczniczych, jednostkach administracji centralnej i samorządowej dzięki zrozumieniu przez niego uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dzięki współpracy GUMed z UCK i spółką COPERNICUS powstanie baza dydaktyczna umożliwiającej praktyczne zdobywanie oraz testowanie wiedzy czy umiejętności. Już w trakcie nauki studenci uzyskają niezbędne doświadczenie do podjęcia pracy zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami rynku, będą także mogli bardziej precyzyjnie określić przyszłą ścieżkę rozwoju zawodowego w tej dziedzinie.

To koleje już studia dualne na GUMed. Dwa lata temu powstał kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, utworzony przez GUMed i Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, dotyczący studiów II stopnia. Jego celem jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze, wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety.

JK

(Źródło: Rynek Zdrowia)

Dyskusja (0 komentarzy)