Aktualności
Szkoły wyższe
20 Maja
Źródło: gumed.edu.pl
Opublikowano: 2019-05-20

GUMed – Centrum Medycyny Translacyjnej

Medycyna translacyjna to sposób na szybki transfer wiedzy zdobytej w eksperymentach medycznych do codziennej praktyki klinicznej. To stosunkowo nowa, lecz niezwykle ważna dyscyplina naukowa, wymagającą współpracy wielu różnych dziedzin.

– Cieszę się, że w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego udało się stworzyć przestrzeń, która pozwoli na realizację innowacyjnych interdyscyplinarnych projektów zogniskowanych na medycynie spersonalizowanej – mówiła podczas otwarcia prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed. – Jestem przekonana, że dzięki zastosowanym w CMT nowym rozwiązaniom o charakterze organizacyjnym i infrastrukturalnym będziemy w stanie jeszcze lepiej wykorzystać potencjał naukowo-badawczy GUMed, jak również wzmocnić pozycję naszej uczelni jako akademickiego lidera innowacyjności i cennego partnera dla otoczenia biznesowego w kraju i poza jego granicami.

W bezpośrednim sąsiedztwie CMT są Centra Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej. W pierwszym etapie uruchomiono nowoczesne Centrum Badań Obrazowych Układu Sercowo-Naczyniowego wraz z zapleczem, które umożliwia wspólną pracę przedstawicieli różnych środowisk naukowych, oraz Centrum Transferu Technologii.

Planowane jest stworzenie: Pracowni badań obrazowych, Pracowni badań czynnościowych, Działu badań klinicznych, Pracowni zaawansowanej analityki medycznej, Pracowni hodowli komórkowych i tkankowych GLP, Pracowni GMP, Pracowni technologii i analizy leku GLP. Mają tu także mieć swoje siedziby Pracownia bioinformatyczna i biostatystyczna oraz Pracownia bioinżynierii medycznej. Władze uczelni sądzą, że dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu specjalistycznego sprzętu uda się optymalnie wykorzystać rozproszony potencjał poszczególnych grup badawczych w strategicznych dla uczelni obszarach działalności badawczo-rozwojowej.

JK

(Źródło: Rynek Zdrowia)

Dyskusja (0 komentarzy)