Aktualności
Szkoły wyższe
25 Lutego
Opublikowano: 2021-02-25

GUMed najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza

Studenci zagraniczni kształcący się w Gdańsku najchętniej i najczęściej wybierają Gdański Uniwersytet Medyczny. Utrzymujący się od lat trend potwierdza najnowszy raport Studenci zagraniczni w Polsce 2020 przygotowany w ramach programu Study in Poland realizowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy.

W Gdańsku studiuje 3270 cudzoziemców pochodzących z 44 krajów. Najliczniejszą grupą są studenci GUMed stanowiący ponad 30% ogółu. Tym samym uniwersytet utrzymuje status najbardziej umiędzynarodowionej uczelni Pomorza. Zdecydowanym faworytem wśród kierunków cieszących się największą popularnością w Gdańsku jest kierunek lekarski, na którym w roku 2019/2020 kształciło się blisko 1000 osób. Warto podkreślić, że w skali całego kraju był to drugi najczęściej wybierany przez studentów zagranicznych kierunek studiów. Kształciło się na nim 7828 osób, z których niemal 1000 studiował w GUMed. Tym samym uczelnia uplasowała się na 2 pozycji wśród polskich akademickich uczelni kształcących w zawodach medycznych, tuż za Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Jak podkreślają twórcy raportu, umiędzynarodowienie jest jednym z głównych trendów rozwojowych szkolnictwa wyższego na świecie. Polskie uczelnie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, dokładając starań, by w ich murach kształciło się jak najwięcej studentów z zagranicy. W związku z tym z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce.

Dyskusja (0 komentarzy)