Aktualności
Szkoły wyższe
01 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-01

GUMed najlepszą uczelnią medyczną w Polsce

Gdański Uniwersytet Medyczny sukcesywnie awansuje w zestawieniach najlepszych szkół wyższych. W najnowszym Rankingu Uczelni Akademickich 2018 Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” GUMed, ex aequo z Collegium Medicum UJ, zajął pierwsze miejsce wśród polskich uczelni medycznych. GUMed poprawił również swoją pozycję wśród uczelni akademickich w kraju, plasując się na 7. miejscu. To o miejsce wyżej niż w roku ubiegłym. GUMed jest niezmiennie najwyżej ocenioną uczelnią Pomorza.

– Niezmiernie cieszy tak wysoka pozycja naszej Uczelni w rankingu – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Pamiętajmy jednak, że to sukces całej społeczności akademickiej, bo to ludzie są największą wartością Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich fachowa wiedza, bogate doświadczenie, umiejętności i motywacja to najcenniejszy kapitał, jaki mamy. Nasi pracownicy, studenci, doktoranci, naukowcy i nauczyciele akademiccy odnoszą liczne sukcesy na rozmaitych polach – naukowych, wdrożeniowych, dydaktycznych i organizacyjnych, budując w kraju i poza jego granicami silną pozycję Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Również dobrze GUMed wypadł w zestawieniu ocenianych kryteriów. Gdański Uniwersytet Medyczny znalazł się na 2. miejscu pod względem publikacji i efektywności naukowej, liczonej m.in. liczbą cytowań. Potwierdzeniem tej wysokiej pozycji w rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej jest przyznana w 2017 r. nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders Award. Uczelnia została liderem publikacji w obszarze nauk o zdrowiu i medycznych, co znaczy, że publikacje pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach naukowych.

– GUMed jest ważnym ośrodkiem badawczym na mapie kraju i świata, w którym tworzy się wartościowe publikacje na najwyższym poziomie – mówi rektor Gruchała. – Wysoka pozycja GUMed w rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej (mierzona liczbą cytowań i publikacji), skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naukowo-badawczą oraz znacząca pozycja kadry w środowisku naukowym w Polsce i na świecie to kryteria stanowiące o sukcesie stale rozwijającej się działalności naukowo-badawczej uczelni.

W podziale na kierunki nauczania GUMed plasuje się również w ścisłej czołówce, zajmując 3. miejsce na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, a 4. na farmacji i lekarsko-dentystycznym.

Od wielu lat Gdański Uniwersytet Medyczny konsekwentnie realizuje strategię rozwoju uczelni w zakresie działalności naukowej i innowacyjnej. Głównym sukcesem i potwierdzeniem wiodącej roli GUMed w zakresie działalności naukowo-badawczej jest wysoka pozycja w rankingu kategoryzacji poszczególnych wydziałów w zewnętrznej ocenie parametrycznej. Gdański Uniwersytet Medyczny pochwalić się prestiżową kategorią A+ Wydziału Farmaceutycznego z OML i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz wysoką kategorią A pozostałych wydziałów – Wydziału Lekarskiego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT.

Joanna Śliwińska

Dyskusja (0 komentarzy)