Aktualności
Szkoły wyższe
16 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-16

GUMed partnerem EIT Health

Gdański Uniwersytet Medyczny dołączył do EIT Health ‒ europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego pracującego na rzecz rozwoju innowacji w medycynie i opiece zdrowotnej.

Gdański Uniwersytet Medyczny do tej pory pełnił rolę wspierającą dla sieci EIT Health, działając jako zewnętrzny hub. Teraz staje się pełnoprawnym partnerem. Jest też drugą uczelnią medyczną w Polsce – po Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – która dołącza do sieci. Partnerstwo otwiera drogę do szerokiej współpracy z EIT Health oraz 150 najważniejszymi instytucjami, firmami i uczelniami w Europie.

Gdański Uniwersytet Medyczny z powodzeniem realizuje politykę pobudzającą wzrost innowacyjności opartej na wynikach badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w uczelni poprzez transfer wiedzy do przemysłu oraz wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Intensyfikacja komercjalizacji wyników badań to jeden z celów strategii rozwoju naszej uczelni do roku 2025, a także zadań, które będziemy realizować w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zawiązane partnerstwo pozwoli nam efektywniej wykorzystać wzajemny potencjał – zapowiada dr Katarzyna Waligóra-Borek, p.o. dyrektor Centrum Transferu Technologii GUMed.

Dotychczasowe działania uczelni jako EIT Health Hub pozwoliły na większe zaangażowanie studentów oraz doktorantów GUMed w obszarze przedsiębiorczości. Aktywności skupiały się na szkoleniach oraz warsztatach ukierunkowanych na potrzeby społeczności akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji w obszarze komercjalizacji wyników badań.

EIT Health w Polsce współpracuje łącznie z sześcioma partnerami. Poza Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, wraz z którym dołączyła też Polpharma, są to: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Celon Pharma, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Comarch oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi. W praktyce nowe partnerstwa rozszerzają pola współpracy pomiędzy partnerami EIT Health w Polsce oraz otwierają drzwi do tworzenia innowacyjnych projektów z obszaru medycyny i ochrony zdrowia, z których będą mogli skorzystać również polscy pacjenci. Działalność EIT Health to ogromne możliwości dla polskich uczelni, instytutów i firm wynikające z bezpośredniej współpracy, zwiększające szanse na uczestnictwo w europejskich programach akceleracyjnych i edukacyjnych, w tym w programie Horyzont Europa (2021–2027).

Polska jest jednym ze strategicznych rynków dla EIT Health. Wśród przykładów projektów realizowanych w naszym kraju w ramach sieci są m.in. platforma telemedyczna monitorująca leczenie pacjentów z cukrzycą typu 2, program Silver Starters aktywizujący osoby 50+ do zakładania startupów i prowadzenia biznesów odpowiadających na realne potrzeby seniorów, czy HelloAIRIS, unikatowy program szkoleniowy z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie.

System ochrony zdrowia został postawiony przed wielkimi wyzwaniami. Dlatego tak kluczowe jest poszukanie i budowanie partnerstw, które mogą go wzmocnić. EIT Health to największa sieć w tej części świata, która dostarcza kompleksowe wsparcie w obszarze edukacji, akceleracji i tworzenia konsorcjów rozwijających innowacyjne projekty medyczne oraz z zakresu zdrowia publicznego. Dołączenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – jednej z najlepszych uczelni medycznych w kraju oraz Polpharmy – jednego z liderów segmentu pharma i digital health pod kątem inwestycji w nowe technologie, to bardzo ważny krok dla rozwoju innowacji w Polsce – podkreśla Mikołaj Gurdała, manager ds. innowacji w EIT Health w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej.

EIT Health to organizacja non-for-profit, działająca z ramienia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, utworzonego przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji. Jest największym w Europie partnerstwem publiczno-prywatnym działającym w obszarze innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej. Ponad 150 wiodących firm, uczelni, centrów badawczo-rozwojowych z całej Europy rozwija wspólne projekty innowacyjne, które są testowane i wdrażane w ramach systemów opieki zdrowotnej. Do tej pory EIT Health przeszkolił 11 tysięcy studentów, lekarzy, naukowców, przedsiębiorców, wdrożył na rynek ponad 55 konkretnych rozwiązań, udzielił wsparcia ponad 600 najlepszym europejskim startupom i pomógł uzyskać finansowanie inwestorskie w wysokości ponad 100 mln euro dla najbardziej obiecujących projektów.

GUMed jest jedynym uniwersytetem medycznym wybranym do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Kształci ponad 6 tys. studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest 935 studentów zagranicznych.

źródło: GUMed

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: