Aktualności
Szkoły wyższe
26 Listopada
Źródło: nauka.trojmiasto.pl
Opublikowano: 2019-11-26

GUMed – uczelnią badawczą

Gdański Uniwersytet Medyczny jako jedyna stricte medyczna uczelnia znalazła się na liście 10 uczelni badawczych. Jako taka otrzyma subwencję zwiększoną co roku o 10%. Dzięki tym środkom uczelnia planuje wzmocnić swoje kadry. Ma temu służyć wprowadzenie nowego modelu rekrutowania i rozwoju młodych, wybitnych badaczy, m.in. studentów i doktorantów. Najbardziej obiecujący studenci otrzymają programy spersonalizowanego wsparcia oraz międzynarodowego networkingu, zapowiadają władze GUMed.

Uczelnie medyczne w Polsce mają znaczący udział w puli osiągnięć naukowych w skali kraju. GUMed plasuje się na wysokiej pozycji, ale…

– Władze uczelni mają jednak świadomość, że to za mało, by podjąć realną konkurencję naukową z najlepszymi na świecie. Jednym z pomysłów uczelni na wzmocnienie swojego potencjału, było zgłoszone w ramach programu IDUB powołanie Centrum Medycyny Translacyjnej. Idea medycyny translacyjnej oznacza strategię, w ramach której osiągnięcia nauk podstawowych znajdują zastosowania w naukach klinicznych; strategię przenoszącą odkrycia z poziomu molekularnego na potencjalnie bezpośrednie leczenie pacjentów – mówi prorektor ds. nauki tej uczelni, prof. dr hab. Tomasz Bączek. Już teraz uczelnia prowadzi badania w dziedzinie chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza w onkologii, kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej oraz w obszarze biochemii, genetyki i biologii molekularnej, uznanych za priorytetowe obszary badawcze. Pracy nad mocnymi, rozpoznawalnymi osiągnięciami naukowymi, zwłaszcza w obszarze medycyny klinicznej, z naciskiem na szeroko rozumianą onkologię i kardiologię, ma sprzyjać większa integracja zespołów badawczych. Chodzi o to, by realizować zadania badawcze w możliwie szerokich, zintegrowanych inter– i multidyscyplinarnych zespołach eksperckich – dodaje prorektor. – Obecna zmiana zakłada, że po okresie realizacji programu (IDUB) w latach 2020-2027 GUMed będzie w stanie realnie bardziej efektywnie konkurować w obszarze medycyny klinicznej z TOP100 najlepszych uczelni na świecie prestiżowego tzw. rankingu szanghajskiego.

W tym celu uczelnia zamierza ściślej współpracować z partnerskimi ośrodkami w z Glasgow, Utrechtu czy Uppsali. Istotny jest także rozwój Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnej Fazy (OBKWF). – Badania wczesnej fazy umożliwiają eksplorację efektywnych terapii, niezagospodarowanych jeszcze przez światowe firmy medyczne, dzięki czemu mogą być one także źródłem przewagi badawczej GUMed, szczególnie w obszarze onkologii mówi prof. Bączek.

Ponadto do realizacji zadań wynikających ze statusu uczelni badawczej GUMed zalicza powołanie pierwszej szkoły doktorskiej z nowym programem kształcenia, zakładającym rekrutację kandydatów m.in. z zagranicy. Szkoła ta ułatwi międzynarodowym doktorantom dostęp do programu nauczania ukierunkowanego na badania, oferowanego w języku angielskim.

JK

(Źródło: PAP)

Dyskusja (0 komentarzy)