Aktualności
Szkoły wyższe
17 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-17

Gwiazdy Internacjonalizacji 2020

Reprezentanci Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Łódzkiej oraz Urzędu Miasta Lublin zostali tegorocznymi „Gwiazdami Umiędzynarodowienia”. Nagrody przyznano po raz trzeci. 

Umiędzynarodowienie nauki i procesu dydaktycznego to główne wyzwanie, przed którym stoi polskie szkolnictwo wyższe. Nagroda Środowiskowa „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” (Internationalization Stars”) stanowi wsparcie tego procesu. Nagrodą, już po raz trzeci, uhonorowano osoby mające wybitne osiągnięcia w badaniach nad internacjonalizacją, zarządzaniu procesem umiędzynarodowienia, marketingiem za granicą, kształceniu obcokrajowców i działaniach w zakresie dyplomacji akademickiej. Przyznane zostały również nagrody specjalne.

Nagroda promuje osoby, które ucieleśniają idee otwartości polskiego środowiska akademickiego na świat. To ważne dla środowiska wyróżnienie, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma kluczową wartość – podkreśla dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, członkini Kapituły Nagrody.

W tym roku wprowadzono nową kategorię Gwiazda Dyplomacji Publicznej/Public Diplomacy Star.

– Nie da się umiędzynarodowić uczelni bez współpracy z ambasadorami i innymi przedstawicielami placówek dyplomatycznych – podkreśla dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Stworzenie tej kategorii jest bardzo dobrym posunięciem, bo dyplomatów docenia się zwykle za ich pracę polityczną, a niezmiernie rzadko dostrzegana jest ich rola w innych obszarach. Dzięki temu wyróżnieniu ambasadorzy zobaczą, że ich nierzadko pionierska i ciężka praca na rzecz świata nauki jest dla środowiska ważna. Przyznawane są także dwie nagrody specjalne: dla wschodzącej gwiazdy umiędzynarodowienia („Rising Star”) oraz dla rektora, która ma szczególne osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji („Distinguished Star”).

Laureatami Nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020 zostali w poszczególnych kategoriach:

  • Research Star: prof. Grzegorz Mazurek (prorektor ds. współpracy z zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego);
  • Teaching Star: prof. Jacek Szepietowski (kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu);
  • Public Diplomacy Star: prof. Adam Jelonek (pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ds. internacjonalizacji);
  • Marketing Star: Marcin Witkowski (Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
  • Management Star: dr Dorota Piotrowska (Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej);
  • Rising Star: Wiktoria Herun (kierownik referatu umiędzynarodowienia Urzędu Miasta Lublin).

Specjalną nagrodą „Distinguished Star” uhonorowano (pośmiertnie) prof. Marka Tukiendorfa, byłego rektora Politechniki Opolskiej, byłego przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, w której reprezentowane są główne polskie instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój umiędzynarodowienia: MNiSW, KRASP, NAWA, FRSE, Perspektywy, IROs Forum, Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Stowarzyszenie PRom, Erasmus Student Network. Honorowy patronat nad nagrodą sprawują wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Gala finałowa Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia/Internationalization Stars odbędzie się 27 stycznia 2020 r. w Łodzi podczas konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2020.

źródło: www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Dyskusja (0 komentarzy)