Aktualności
Szkoły wyższe
04 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-04

Hand Trauma Center w GUMed

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowana przez prof. Tomasza Mazurka, została uznana za szpital dedykowany do leczenia urazów ręki. Obecnie wymagania Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH) spełnia jedynie 5 ośrodków – z Gdańska, Trzebnicy, Poznania, Wrocławia i ze Szczecina.

Hand Trauma Center (HTC) musi być otwarte 24 godziny na dobę, muszą być w nim przeprowadzane co najmniej 2 operacje urazowe dziennie i przynajmniej 4 zabiegi mikrochirurgiczne w miesiącu. Delegatem HTC został mianowany dr Filip Dąbrowski, asystent Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed. Delegat HTC musi uzyskać dyplom FESSH w przeciągu 10 lat. Niektóre kwalifikacje krajowe można uznać za równoważne dyplomowi FESSH. W takim przypadku kandydatura jest poddawana ocenie przez komisję akredytacyjną. Oczekuje się, że wszystkie Centra będą miały delegata HTC z dyplomem FESSH w ciągu 10 lat od teraz.

Lista szpitali dedykowanych do leczenia urazów ręki jest dostępna na stronie internetowej FESSH (www.fessh.com) i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (www.ptchr.org.pl).

Joanna Śliwińska

Dyskusja (0 komentarzy)