Aktualności
Szkoły wyższe
12 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-12

Historyk z UwB zdobył grant na badania epoki jagiellońskiej i jej dziedzictwa

Ponad  milion zł otrzyma na swoje badania dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB, z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku”, w ramach modułu „Fundamenty”.

Tytuł projektu badawczego białostockiego naukowca brzmi „Akta sejmikowe województwa podlaskiego w XVI-XVIII wieku”, przy czym badania obejmą cały XVI wiek, także okres sprzed Unii Lubelskiej, co jest novum wobec dotychczasowych wydawnictw poświęconych aktom sejmikowym. Celem projektu jest krytyczna edycja materiałów źródłowych będących efektem funkcjonowania sejmików 3 ziem wchodzących w skład województwa: drohickiej, mielnickiej i bielskiej. W tomie znajdą się dokumenty związane z funkcjonowaniem sejmików, takie jak lauda, instrukcje, listy królewskie, diariusze sejmikowe czy wywody szlachectwa, ale też materiały uzupełniające, czyli np. wzmianki w korespondencji prywatnej lub wyciągi z pamiętników. Dzięki temu opracowanie stanie się bogatą bazą źródłową, w oparciu o którą można będzie prowadzić dalsze badania nad dziejami i funkcjonowaniem państwa, parlamentaryzmu czy samorządu. Prof. Urwanowicz liczy, że podczas szerokiej kwerendy, która będzie prowadzona zarówno w archiwach krajowych, jak i w Wilnie, Mińsku, Lwowie oraz Petersburgu, uda mu się odnaleźć materiały, które do tej pory nie były ujmowane w wydawnictwach akt sejmikowych. W badaniach będzie go wpierać zespół złożony z trojga historyków związanych naukowo z UwB.

Prof. Jerzy Urwanowicz kieruje Zakładem Historii Nowożytnej Powszechnej w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności dzieje polityczne, ideologię i ustrój Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., elitę magnacką, historię wojskową w epoce wczesnonowożytnej. Zajmuje się też biografistyką oraz historią regionalną Podlasia i Grodzieńszczyzny w XVI-XVIII w.

Na rozstrzygnięty teraz konkurs NPRH wpłynęło 36 wniosków. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 11 najlepszych projektów na łączną kwotę 13 017 823 zł.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)