Aktualności
Szkoły wyższe
10 Lipca
Opublikowano: 2017-07-10

HR Excellence in Research – tak Uniwersytet Łódzki wspiera naukowców

Uniwersytet Łódzki może oficjalnie posługiwać się logiem HR Excellence in Research, które przyznane zostało przez Komisję Europejską. To wyróżnienie otrzymać mogą instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa lub organizacje finansujące badania, które do swoich wewnętrznych regulacji wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Uniwersytet Łódzki znalazł się w tej elitarnej grupie instytucji, zapewniając pracownikom naukowym: przejrzysty proces rekrutacji, możliwości rozwoju kariery naukowej, programy wspierające młodych naukowców, stabilność zatrudnienia, pomoc merytoryczną i finansową przy składaniu i rozliczaniu projektów badawczych.

Starania o uzyskanie loga HR Excellence in Research były długotrwałe, a warunki, które uczelnia musiała spełnić – bardzo wymagające. W 2015 roku, wysyłając oficjalny list, Uniwersytet Łódzki zadeklarował Komisji Europejskiej wdrożenie zasad opisanych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania. W ciągu następnych miesięcy specjalnie powołany zespół analizował wewnętrzne przepisy uczelni w zakresie rekrutacji pod kątem zgodności z „The European Charter and Code for Researchers”.

Po uzyskaniu wyników z ankiet dotyczących warunków pracy naukowców na UŁ, zespół sporządził Strategię HR i Plan działania (HR Strategy and Action Plan). Dokumenty zostały przesłane do Komisji Europejskiej, a w ostatnim tygodniu czerwca uniwersytet otrzymał potwierdzenie przyznania logo.

Uniwersytet Łódzki jest jednym z 7 uniwersytetów w Polsce, które mogą posługiwać się logiem HR Excellence in Research. W sumie lista ta obejmuje 31 polskich instytucji.

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Ma się to przyczynić do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. Organizacje posiadające logo HR Excellence są systematycznie sprawdzane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.

Otrzymanie przez Uniwersytet Łódzki logo HR jest wyrazem uznania dla konsekwentnego wspierania nauki i badań na naszej uczelni.

Tomasz Boruszczak

Dyskusja (0 komentarzy)