Aktualności
Szkoły wyższe
06 Maja
Opublikowano: 2021-05-06

Hub dostępności na Politechnice Krakowskiej

Centrum wiedzy o zasadach projektowania uniwersalnego w obszarze architektury, urbanistyki i budownictwa powstanie na Politechnice Krakowskiej. Uczelnia otrzymała na ten cel ponad 1,4 mln zł z programu „Dostępność Plus” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

„Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności” to przedsięwzięcie realizowane przez naukowców z Politechniki Krakowskiej we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Jak wyjaśnia kierownik projektu, dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, koncepcja projektowania uniwersalnego (ang. Universal Design) odegrała ważną rolę w kształtowaniu pojęcia funkcjonalności i dostępności środowiska, zbudowanego dla wszystkich użytkowników.

Przyczynia się do promowania równego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone. Upowszechnianie wiedzy o zasadach projektowania uniwersalnego i wprowadzanie ich do praktyki projektowej jest niezbędnym elementem poprawy jakości funkcjonowania osób z ograniczeniami mobilności i percepcji. Przynosi korzyść wszystkim członkom społeczeństwa – tłumaczy dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK.

Politechniczny hub będzie centrum praktycznej nauki dostępności w obszarze architektury, urbanistyki i budownictwa. Z jego zasobów będą mogli korzystać przede wszystkim nauczyciele akademiccy i studenci, ale też pracodawcy, przedsiębiorcy czy urzędnicy.

Wiedza o projektowaniu uniwersalnym powinna być rozpowszechniana nie tylko wśród projektantów. Promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym jest ważne dla wszystkich użytkowników przestrzeni – podkreśla Haupt.

Celem projektu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym w szczególności poprzez:

  • wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum;
  • upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego;
  • podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego,
  • wsparcie uczelni w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych;
  • wsparcie uczelni w zakresie realizacji, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie poprawy dostępności przestrzeni, obiektów, produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego;
  • inicjowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego.

W ramach hubu powstanie m.in. centrum wiedzy o dostępności, info-kiosk z informacjami na temat dostępności oferty uczelni oraz tzw. poligon dostępności czyli centrum praktycznej nauki dostępności, w którym studenci będą mogli testować swoje projekty – aranżować przestrzeń mieszkalną, miejsce pracy, tor przeszkód czy ogród, tak, by można było w tych przestrzeniach wygodnie manewrować wózkiem czy stosować symulatory wad wzroku i starości. Planowane jest też promowanie wiedzy o dostępności podczas targów budowalnych, szkoleń dla kadry akademickiej, studentów, przedsiębiorców, podmiotów z otoczenia społecznego i samorządowego, a także w formie konkursów dla dzieci i młodzieży oraz studentów.

Realizacja projektu potrwa do końca stycznia 2023 roku. W ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, finansowanej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój UE, ma powstać pięć centrów wiedzy o dostępności. Oprócz tego na Politechnice Krakowskiej (w obszarze architektury, urbanistyki i budownictwa), także na Uniwersytecie Szczecińskim (cyfryzacja i komunikacja), Wojskowej Akademii Technicznej (transport i mobilność) i Politechnice Opolskiej (przedmioty codziennego użytku, we współpracy z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie). Lokalizacja piątego centrum – w obszarze zdrowia – nie jest jeszcze znana.

MK, źródło: PK

 

Dyskusja (0 komentarzy)