Aktualności
Szkoły wyższe
17 Marca
Opublikowano: 2019-03-17

Inauguracja obchodów półwiecza Uniwersytetu Gdańskiego

20 marca 2020 roku minie 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. W najbliższą środę, podczas uroczystego posiedzenia Senatu UG, zainaugurowany zostanie jubileusz półwiecza uczelni.

Tegoroczne święto Uniwersytetu Gdańskiego będzie miało szczególny charakter, gdyż otwiera obchody jubileuszu
50-lecia uczelni. Jubileuszowy kalendarz obejmuje inaugurację roku akademickiego 2019/2020, główne uroczystości, które zaplanowano 20 marca 2020 roku, w 50. rocznicę powołania uczelni, a także koncerty. Organizowane są konferencje naukowe poświęcone historii UG,  m.in. „Historia Uniwersytetu Gdańskiego na tle dziejów szkolnictwa wyższego na Pomorzu”, „50 lat rozwoju UG dla rozwoju regionu Pomorza i Polski” oraz konferencje tematyczne, przygotowywane przez wydziały. Powstają publikacje o historii i współczesności uczelni, m.in. „50 esejów na 50-lecie”, wspomnienia absolwentów i osób związanych z Uniwersytetem Gdańskim, archiwalia, albumy. Wśród ważnych wydarzeń jest otwarcie wystawy w nowo powołanym Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, spotkania absolwentów, otwarte debaty, imprezy sportowe.

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca w 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Jest obecnie największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje 26 tys. studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad 1700 pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim można studiować 79 kierunków studiów na wszystkich poziomach kształcenia, a w planach na rok akademicki 2019/2020 jest uruchomienie dziewięciu nowych: informatyka o profilu praktycznym, zarządzanie instytucjami służby zdrowia, produkcja form audiowizualnych, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, ubezpieczenia –studia interdyscyplinarne, criminology and criminal justice (studia w języku angielskim), geografia fizyczna z geoinformacją, geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS oraz studia niestacjonarne telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (health care technology).

W tej chwili na uniwersytecie realizowane są 62 projekty międzynarodowe – naukowe, badawczo-rozwojowe i dydaktyczne –  na łączną kwotę blisko 194 mln zł. Prowadzonych jest także 230 projektów krajowych – naukowych i rozwojowych – na łączną kwotę ponad 147 mln zł. UG jest także dwukrotnym laureatem programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowe Agendy Badawcze, który zakłada tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości z udziałem najlepszych naukowców z całego świata. Pomorska uczelnia uzyskała w jego ramach 76 mln złotych na stworzenie:  Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

Beata Czechowska-Derkacz

 

Dyskusja (0 komentarzy)