Aktualności
Szkoły wyższe
02 Września
Opublikowano: 2021-09-02

Inauguracja Politechniki Bydgoskiej

We wtorek, 31 sierpnia, odbyły się uroczystości inauguracyjne Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ), połączone z kulminacją obchodów jubileuszu 70-lecia uczelni.

Centralnym punktem uroczystości było ostatnie w historii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy posiedzenie Senatu z udziałem zaproszonych gości, w tym przedstawicieli władz rządowych, samorządowych oraz rektorów ponad 40 wyższych szkół publicznych z całego kraju. Symboliczny charakter miało przekazanie nowego berła rektorskiego z herbem Politechniki Bydgoskiej. Uroczyście przekazano także sztandar najmłodszej politechniki w Polsce oraz sztandary poszczególnych jej wydziałów. Wysłuchano także premierowego wykonania hejnału PBŚ. Partytura stanowi dar rektora prof. Marka Adamskiego dla uczelni.

Po posiedzeniu Senatu odsłonięta została nowa nazwa uczelni. Instalacja o długości blisko 40-metrów, złożona z ponad dwumetrowych liter, stoi na głównym placu kampusu. Oficjalne uroczystości zakończyło otwarcie specjalnej alei upamiętniającej wszystkich dotychczasowych rektorów największej uczelni technicznej województwa kujawsko-pomorskiego.

Od 70 lat tworzymy jedną wielką akademicką rodzinę. W jubileuszowym dla nas roku otwieramy kolejny rozdział w historii Alma Mater, rozdział pod nazwą Politechnika Bydgoska. To historyczne wydarzenie dla społeczności akademickiej, Bydgoszczy i regionu. Uroczystości inauguracyjne wieńczą dotychczasowy trud i zaangażowanie wielu osób. Jednocześnie stanowią wyzwanie do dalszej, ciężkiej pracy nad rozwojem uczelni oraz budowaniem nowej marki na akademickiej mapie województwa i kraju. Historia największej uczelni technicznej na Kujawach i Pomorzu trwa nadal. Wkraczamy w jej ósmą dekadę, w nowy etap rozwoju – zapowiada prof. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Zgodnie z ustawą podpisaną w czerwcu przez prezydenta Andrzeja Dudę zmiana nazwy bydgoskiej uczelni nastąpiła 1 września. Tego dnia Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stał się Politechniką Bydgoską. O zmianie szyldu mówiło się od wielu lat. Było to także jednym z najważniejszych punktów programu wyborczego rektora prof. Marka Adamskiego. Na początku lutego tego roku przeprowadzono ogólnouczelniane referendum, w którym ponad 80% głosujących opowiedziało się za tym pomysłem. Poparcie wyraziły również Senat UTP i Rada Uczelni. Inicjatywa spotkała się z przychylnością władz centralnych oraz lokalnych i regionalnych władz samorządowych.

UTP jest największą i najstarszą państwową uczelnią w Bydgoszczy. Powstał w 1951 roku jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1964 roku przemianowano ją na Wyższą Szkołę Inżynierską. Dekadę później, po połączeniu z bydgoską filią Akademii Rolniczej w Poznaniu, przyjęła nazwę Akademii Techniczno-Rolniczej. Pod obecnym szyldem funkcjonuje od 2006 roku.

Na siedmiu wydziałach: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Hodowli i Biologii Zwierząt; Inżynierii Mechanicznej; Rolnictwa i Biotechnologii; Technologii i Inżynierii Chemicznej; Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz Zarządzania kształci się ponad 5,9 tys. studentów. Mają do wyboru 34 kierunki studiów I stopnia i 20 kierunków studiów II stopnia. Władze PB zapowiadają także powstanie w strukturach uczelni Wydziału Sztuk Projektowych. Jednostka powstanie na bazie dotychczasowych doświadczeń, kadry i infrastruktury związanej ze wzornictwem oraz architekturą wnętrz.

Na UTP zatrudnionych jest ponad tysiąc pracowników, w tym 566 nauczycieli akademickich (58 profesorów, 127 doktorów habilitowanych, 299 doktorów i 82 magistrów). Uczelnia dysponuje rozległym kampusem w Fordonie, wschodniej dzielnicy Bydgoszczy.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych skupia obecnie 22 uczelnie członkowskie (w tym 14 z „politechniką” w nazwie) i 8 stowarzyszonych (w czerwcu dołączył do KRPUT Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)