Aktualności
Szkoły wyższe
12 Października
Opublikowano: 2017-10-12

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w GUMed

Blisko 1600 studentów pierwszego roku oficjalnie rozpoczęło studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbyła się 6 października 2017 r. w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza (Atheneum Gedanense Novum).

W przemówieniu inauguracyjnym rektor prof. Marcin Gruchała podkreślił, że Gdański Uniwersytet Medyczny jest jedną z wiodących uczelni publicznych w Polsce i najwyżej ocenianą uczelnią Pomorza. Przodującą w kluczowych kategoriach, takich jak potencjał i efektywność naukowa, mierzonych liczbą uznanych międzynarodowych publikacji i cytowań, efektywnością pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania czy też oceną parametryczną nadaną poszczególnym jednostkom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rektor Gruchała podkreślił, że studia w uczelni od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i uznaniem wśród maturzystów, o czym najlepiej świadczą wyniki rekrutacji. W roku akademickim 2017/2018 naukę w GUMed chciało rozpocząć ponad 12 000 młodych ludzi. W tym roku – po raz pierwszy – na każdym Wydziale GUMed studia rozpoczną laureaci olimpiad przedmiotowych.

Wykład inauguracyjny pt. Cardiovascular innovation: lucky failures wygłosił prof. Paul F. Grundeman z University Medical Center Utrecht, specjalista w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych.

Podczas inauguracji roku akademickiego po raz pierwszy w historii uczelni wręczono honorowy tytuł Ambasadora GUMed. To szczególne wyróżnienie, przyznawane absolwentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy odnoszą sukcesy zawodowe, a w swojej codziennej pracy aktywnie promują uczelnię. Tytuł Ambasadora GUMed otrzymał dr n. farm. Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, absolwent Wydziału Farmaceutycznego AMG z 1968 r.

Tradycyjnie inauguracji roku akademickiego towarzyszy nowa wystawa w Muzeum GUMed. Tegoroczna nosi tytuł Siedemdziesiąt lat stomatologii uniwersyteckiej w Gdańsku. Wśród eksponatów nie zabrakło fotografii, dokumentów, publikacji, książek i sprzętu dentystycznego, które pozwolą prześledzić rozwój uniwersyteckiej stomatologii od roku 1947 aż do dziś.

Wyniki rekrutacji                                                       

Studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród maturzystów. W roku akademickim 2017/2018 naukę w GUMed chciało rozpocząć ponad 12 000 młodych ludzi, aplikując na kierunki polsko- i anglojęzyczne oferowane przez Uczelnię.

Niemal 27 osób ubiegało się o jedno miejsce na kierunek lekarsko-dentystyczny, blisko 12 na lekarski, a ponad 7 na analitykę medyczną. Niewiele mniej osób starało się o jedno miejsce na położnictwo, farmację i dietetykę, na którą w tym roku – mimo zwiększonego limitu – liczba kandydatów na miejsce wynosiła ponad 6 osób. Ogromnie cieszy duże zainteresowanie uruchomioną w ubiegłym roku psychologią zdrowia. Formularze rekrutacyjne na ten kierunek złożyło 137 kandydatów, czyli niemal 5 osób na miejsce. Nie brakowało również chętnych do podjęcia nauki na unikatowym kierunku – zdrowiu środowiskowym, co niewątpliwie związane jest z przyznaniem temu kierunkowi akredytacji „Studia z przyszłością 2017” oraz certyfikatu „Lider Jakości Kształcenia”. Wyróżniane nim są specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy i zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Na niezmiennie wysokim poziomie utrzymuje się zainteresowanie ofertą kształcenia w języku angielskim. Od kilkunastu lat uczelnia prowadzi nauczanie na kierunku lekarskim anglojęzycznym, a w tym roku uruchomiła trzyletni licencjat z pielęgniarstwa i dietetyki. Dokumenty aplikacyjne na te kierunki złożyło ponad 900 kandydatów z całego świata, w tym m.in. z Bangladeszu, Kamerunu, Ghany, Hongkongu, Nepalu, Syrii, Indii czy Erytrei. Studia na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie English Division rozpocznie niemal 200 studentów.

Nowe kierunki

Chcąc jak najlepiej dopasować się do potrzeb rynku pracy i społecznego zapotrzebowania, w roku akademickim 2017/2018 Gdański Uniwersytet Medyczny wzbogacił swoją ofertę o kolejne kierunki kształcenia. We współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA na Wydziale Farmaceutycznym utworzono unikalne w skali kraju dwuletnie studia II stopnia o profilu praktycznym na kierunku przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. Są to studia oparte o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne, łączące edukację teoretyczną z praktyką przemysłową.

Zainteresowanym studiami podyplomowymi uczelnia proponuje 2 nowe kierunki – bezpieczeństwo medyczne i medyczny trener personalny. Pierwszy z nich dostarcza aktualnej wiedzy z zakresu medycyny oraz podstaw zarządzania bezpieczeństwem, niezbędnych w praktycznym przygotowaniu m.in. funkcjonariuszy policji i straży granicznej, pracowników administracji publicznej czy firm prywatnych zajmujących się ochroną mienia i ludzi w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego. Studia na kierunku medyczny trener personalny są swoistym pomostem pomiędzy pracą fizjoterapeuty, dietetyka oraz specjalisty z zakresu prawidłowej aktywności fizycznej. Wyposażą uczestnika w rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki, metod i form treningowych, planowania treningu zdrowotnego i terapeutycznego. Ponadto dostarczą umiejętności praktycznych i wiedzy w zakresie programowania aktywności fizycznej, żywienia, suplementacji, usług marketingowych i przedsiębiorczości.

Kluczowe inwestycje

W nowym roku akademickim swoją działalność zainauguruje Centrum Symulacji Medycznej, supernowoczesny ośrodek, który stwarza zupełnie nowe możliwości w kształceniu medycznym. To tu studenci będą mogli doskonalić swoje umiejętności praktyczne w oparciu o wysokiej wierności symulatory, dzięki czemu będą lepiej przygotowani do rzeczywistego kontaktu z pacjentem. Kilka miesięcy temu ruszyła budowa nowoczesnego, odpowiadające potrzebom i standardom XXI wieku Centrum Sportu za blisko 19 mln zł, z czego 7 mln 200 tys. zł będzie stanowić dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace budowlane rozpoczęły się 18 lipca br., planowany termin zakończenia to 31 lipca 2018 r. Zgodnie z planem przebiega także największa inwestycja realizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny, jaką jest budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Placówka nabiera kształtów, a tradycyjnym zawieszeniem wiechy 8 maja br. zakończył się etap prac konstrukcyjnych. Jeśli zostanie utrzymana ciągłość finansowania ze środków budżetu państwa, już w przyszłym roku zostaną tam przeniesione pierwsze jednostki. Budowa wraz z wyposażeniem ma kosztować blisko 600 mln zł.

Joanna Śliwińska

Dyskusja (0 komentarzy)