Aktualności
Szkoły wyższe
25 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-25

Indeksy za wiedzę matematyczną rozdane

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – laureaci konkursu „Matematyka stosowana” odebrali 21 kwietnia nagrody oraz indeksy na dowolny kierunek studiów na Politechnice Białostockiej.

Gala konkursowa rozpoczęła się od wykładów zaproszonych gości: dr Renaty Jurasińskiej (Uniwersytet Rzeszowski) o „Fascynujących związkach matematyki z przyrodą” i dr Barbary Roszkowskiej-Lech (Politechnika Warszawska) o „Liczbach i tajemnicach”. Potem uczniowie odebrali symboliczne indeksy, nagrody i certyfikaty wręczone przez prorektora ds. studenckich, dr. hab. Jarosław Perszko, prof. PB.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 80 dwuosobowych zespołów. Najlepszy wynik osiągnął duet Jakub Zaprzałka oraz Mateusz Malinowski, ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Białymstoku. Uczniowie przygotowywali się pod okiem swojej nauczycielki matematyki mgr Mirosławy Pypczyńskiej. – To mój drugi start w konkursie Politechniki. Już w zeszłym roku bardzo spodobała mi się cześć praktyczna konkursu. I kiedy pojawiła się możliwość, żeby jeszcze raz sprawdzić w ten sposób swoją wiedzę, chętnie skorzystałem – mówił Jakub.

Drugie miejsce wywalczyli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Paulina Tomkiel oraz Kinga Lipiszko. Ich opiekunką merytoryczną jest Ewa Kiersnowska. Na miejscu trzecim uplasowała się  drużyna z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Adam Kozłowski i Kamil Ciepłucha przygotowywali się pod kierunkiem Anny Arcimowicz. Czwarty wynik osiągnęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach: Piotr Gaiński i Piotr Tomczyk. Ich opiekunem jest Barbara Górowska.

Organizatorem konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, które działa przy Wydziale Informatyki PB. Po zarejestrowaniu się uczestnicy otrzymali dostęp do platformy z przykładowymi zadaniami matematycznymi. Dzięki temu mogli przygotować się do kolejnych etapów konkursu. Mogli również uczestniczyć w specjalnych wykładach obejmujących materiał wykraczający poza podstawę programową szkoły ponadgimnazjalnej. Konkurs rozegrano w dwóch etapach. Etap pierwszy odbył się na początku marca. Uczniowie na terenie swoich szkół rozwiązywali test, sprawdzający ich zdolności matematycznego myślenia w praktyce. Drugi etap, podczas którego zespoły rozwiązywały zadania przygotowane przez nauczycieli akademickich, odbywał się na poszczególnych wydziałach uczelni. Uczestnicy musieli przeprowadzić doświadczenia bądź pomiary a następnie wykonać niezbędne obliczenia.

Laureaci konkursu „Matematyka stosowana” mogą podjąć studia na dowolnym kierunku prowadzonym na Politechnice Białostockiej. Ponadto otrzymali nagrody rzeczowe, m.in. czytniki e-booków, dyski przenośne, słuchawki, smartwatche oraz książki.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)