Aktualności
Szkoły wyższe
12 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-12

INPiA UO koordynatorem międzynarodowej sieci

Instytut Nauk Politycznych i Administracji Uniwersytetu Opolskiego został koordynatorem międzynarodowej sieci „Border and Regional Studies”. W jej skład wchodzi 15 uczelni z 10 państw Europy Środkowej i Bałkanów.

Sieć została powołana w ramach CEEPUS – Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej. Jej funkcjonowanie ma pozwolić na wzmocnienie współpracy edukacyjnej i badawczej między uniwersytetami z Europy Środkowej i Bałkanów.

Interdyscyplinarna sieć „Border and Regional Studies” skupia przedstawicieli środowiska akademickiego, zajmujących się studiami nad pograniczem oraz studiami lokalnymi i regionalnymi: politologów, socjologów, kulturoznawców i geografów. To płaszczyzna wymiany doświadczeń i transferu wiedzy, a także wspólnych przedsięwzięć w tych obszarach badawczych. W jej ramach planowana jest wymiana studentów i pracowników akademickich oraz organizacja szkół letnich i zimowych.

Sieć zrzesza 15 uczelni z 10 państw, w tym dwie polskie: Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Wrocławski. Ponadto znalazły się w niej: Uniwersytet w Ostrawie (Czechy), Uniwersytet Śląski w Opawie (Czechy), Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy), Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie (Węgry), Uniwersytet w Peczu (Węgry), Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria), Wolny Międzynarodowy Uniwersytet  Mołdawii, Uniwersytet Czarnogóry, University American College Skopje (Macedonia), Uniwersytet Babeșa i Bolyaia  w Klużu-Napoce (Rumunia), Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy w Jassach (Rumunia), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), Uniwersytet Lublański (Słowenia). Koordynatorem przedsięwzięcia jest Instytut Nauk Politycznych i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Jedną z pierwszych inicjatyw angażujących członków sieci będzie międzynarodowa konferencja „New Challenges for Borderlands Studies: Regional, European and Global Perspectives” planowana w Opolu w dniach 8–10 września 2021 roku.

MK, źródło: UO

Dyskusja (0 komentarzy)