Aktualności
Szkoły wyższe
19 Listopada
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2019-11-19

Instytut Informatyki UG w nowym budynku

Instytut Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego przeniósł się do nowego budynku. Otwarcie jednego z najnowocześniejszych w Polsce obiektu z aulami, pracowniami, laboratoriami odpowiadającym prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku, odbędzie się w poniedziałek 25 listopada.

Inwestycja powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia specjalistów z branży IT. Budynek służy przede wszystkim studentom nowego kierunku – informatyka o profilu praktycznym, który został uruchomiony w roku akademickim 2019/2020 (na pierwszy rok studiów przyjęto 76 osób). Studia te łączą podstawy teoretyczne z nauką wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program nowych studiów powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. Efektem tej współpracy są zajęcia prowadzone częściowo przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm.

– Budowa nowoczesnego budynku Instytutu Informatyki jest odpowiedzią na ogromne potrzeby rynku pracy w branży IT. Dzięki tej inwestycji możliwe jest prowadzenie nowego kierunku – informatyki o profilu praktycznym. To inwestycja ze wszech miar potrzebna i jestem przekonany, że nasi absolwenci będą znakomitymi i poszukiwanymi specjalistami – mówi rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała.

Nowy budynek składa się z pięciu kondygnacji (jedna podziemna i cztery naziemne) o powierzchni użytkowej ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3. Obiekt jest skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W gmachu znajdują się m.in. sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Pomieszczenia dydaktyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt ICT umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej.

Wartość nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji projektu, wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych. Pozostała część stanowi wkład własny uczelni. Nowy budynek Instytutu Informatyki mieści się na Kampusie UG przy ul. Wita Stwosza 57 (za budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki).

Beata Czechowska-Derkacz, źródło: UG

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)