Aktualności
Szkoły wyższe
17 Lipca
Opublikowano: 2019-07-17

Instytut Pedagogiki US zaprasza na studia podyplomowe 

1 lipca 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe na kierunki: Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Pedagogika lecznicza.

Charakterystyka kierunków:

  1. Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca

Ukończenie studiów uprawnia do pracy w placówkach realizujących kształcenie integracyjne i włączające dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela szkół i placówek specjalnych oraz do pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  1. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe pod patronatem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie.

Ukończenie studiów pozwala na zdobycie umiejętności i kwalifikacji do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z autyzmem. Absolwent uzyskuje wiedzę nt. funkcjonowania osób z autyzmem, metod terapii i diagnozy, pracy z rodziną dziecka autystycznego, współpracy ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami, terapii i analizy zachowań trudnych, optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego osób ze spektrum autyzmu.

  1. Pedagogika lecznicza

Studia adresowane są do pedagogów i pedagogów specjalnych, pracowników socjalnych, pielęgniarek, ratowników medycznych i psychologów zainteresowanych zdobyciem wiedzy i poszerzeniem kwalifikacji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową i chorującymi przewlekle.

Więcej informacji: www.podyplomowe.usz.edu.pl

Karolina Płotnicka-Błach

Dyskusja (0 komentarzy)