Aktualności
Szkoły wyższe
05 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-05

Instytut Psychologii UJ uruchamia program CogNeS

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uruchamia międzynarodowy program doktorski CogNeS, łączący badania społeczne i neuronauki. Tak innowacyjnej ścieżki doktorskiej nie ma żadna uczelnia w tej części Europy.

CogNeS to nowatorski program kształcenia, który na tle innych wyróżnia interdyscyplinarność i umiędzynarodowienie. Jego celem jest przygotowanie doktorantów i doktorantek do prowadzenia samodzielnych badań na przecięciu psychologii, kognitywistyki i neuronauki z wykorzystaniem najnowszych metod i technologii, takich jak m.in. neuroobrazowanie czy TMS. W obliczu szybkiego postępu technologicznego i rosnącego poziomu wiedzy, wyjście poza wąskie specjalizacje i otwartość na metody typowe dla różnych dyscyplin, staje się koniecznością. Dlatego w ramach programu Instytut Psychologii współpracuje m.in. z Collegium Medicum UJ, Małopolskim Centrum Biotechnologii i Zakładem Kognitywistyki w Instytucie Filozofii UJ.

CogNeS, mający rozwijać kompetencje z dziedzin nauk społecznych i neuronauki, oparty został na modelu pracy zespołowej wspartej indywidualnym tutoringiem. Projekt umożliwia nie tylko udział w zajęciach prowadzonych przez zagranicznych wykładowców, w tym visiting professors, ale także daje możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych we współpracy międzynarodowej. W ramach programu przewidziano wsparcie dla zagranicznych staży naukowych w celu doskonalenia warsztatu badawczego, a także wyjazdy na szkoły letnie i konferencje zagraniczne. Wszyscy zakwalifikowaniu do programu otrzymują stypendium oraz budżet na wyjazdy zagraniczne.

Program CogNES realizowany będzie dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Funduszy Europejskich.

MK

(Źródło: Nauka w Polsce)

 

Dyskusja (0 komentarzy)