Aktualności
Szkoły wyższe
19 Października
Opublikowano: 2018-10-19

Instytutu Informatyki UG – wmurowanie aktu erekcyjnego

Nowoczesny budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego o kubaturze niemal 23 tys. metrów sześciennych, wyposażony w najnowszy sprzęt IT, powstaje na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku Oliwie. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a jej zakończenie zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku. 15 października 2018 r. z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG oraz całej społeczności akademickiej UG, odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego.

W ramach projektu – „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” – na terenie Kampusu UG w Gdańsku Oliwie budowany jest nowoczesny Instytut Informatyki wraz z wyposażeniem. Będzie on przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka o profilu praktycznym. Inwestycja stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są specjaliści – informatycy. Będzie to pięciokondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni netto ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3. Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku będą sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek ma już wykonane fundamenty, ściany piwnic z hydroizolacją i izolacją termiczną, strop nad piwnicą z instalacjami podposadzkowymi, ściany parteru oraz strop nad parterem (oprócz auli). Realizowana jest obecnie konstrukcja budynku oraz instalacje ulegające zakryciu. W najbliższym czasie kontynuowane będą prace budowlano-montażowe.

Wykonawcą, wyłonionym w przetargu publicznym jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. Zakończenie inwestycji zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku.

Wartość nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji projektu, wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych, pozostała część, w wysokości 18 mln złotych, stanowi wkład własny uczelni. Partnerem  projektu jest Kainos Software Poland Sp. z o.o.

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego Fot. Maciej Kosycarz / KFP

W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod nowy budynek Instytutu Informatyki UG udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, pomorscy parlamentarzyści, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele instytucji naukowych, kultury, biznesu i mediów oraz społeczność akademicka UG, a przede wszystkim przedstawiciele Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie inwestycji: Mam ogromną nadzieję, że budowa gmachu Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego okaże się doskonalą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, który wciąż jest nienasycony specjalistami kierunków informatycznych zaznaczył.

O planach związanych z nowym budynkiem mówili dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. Piotr Bojarski oraz dyrektor Instytutu Informatyki prof. Tomasz Dzido

– Rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki wiąże się z możliwością wykształcenia większej liczby informatyków, zwłaszcza na potrzeby lokalnych firm z sektora IT.  W nowym skrzydle naszego wydziału kształceni będą informatycy na studiach o profilu praktycznym. Program powstał i będzie realizowany w ścisłej współpracy z firmami z sektora IT od lat obecnymi w życiu naszego wydziału – dodał prof. Piotr Bojarski Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UG.

Biuro Rzecznika Prasowego UG

Dyskusja (0 komentarzy)