Aktualności
Szkoły wyższe
12 Czerwca
Źródło: UTP
Opublikowano: 2020-06-12

Inteligentna deszczownia mostowa nawadnia pola UTP w Bydgoszczy

Zlokalizowany w Minikowie Rolniczy Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego został wyposażony w innowacyjny system nawadniający – deszczownię mostową IrtecHippodrom o rozpiętości 212 metrów. Nowy nabytek będzie wykorzystywany m.in. do prowadzenia badań oraz nawadniania pól uprawnych uczelni.

To jedna z pierwszych w Polsce deszczowni nowej generacji. Od standardowych maszyn mostowych, takich jak centryczne pivoty czy maszyny liniowe, frontalne, odróżnia ją to, że może pracować zarówno jako maszyna centryczna, jak i liniowa. Dzięki takiej funkcjonalności przy tych samych rozmiarach nawadnia dużo większy areał, pracując w cyklu niemal w pełni automatycznym.

IrtecHippodrom posiada 4 mosty z wysięgnikiem o łącznej długości 212 metrów, zdolna nawodnić ok. 66 hektarów. Centralna wieża osadzona jest na wózku z niezależnym napędem elektrycznym na każde z czterech kół. Podczas ruchu liniowego maszyna ciągnie za sobą wąż PE100 oraz kabel zasilający o długości 130 m, co umożliwia nawodnienie pasa o długości 260 m. Dzięki systemowi automatycznego zawracania obsługa maszyny sprowadza się do wciśnięcia zielonego guzika „start” i zmiany węża pomiędzy hydrantami.

Maszyna posiada 54 elektrozawory z regulatorami ciśnienia i zraszaczami Komet KPT. Firma Łukomet – dostawca systemu – opracowała autorski system niezależnego sterowania poszczególnymi elektrozaworami, co w połączeniu z GPS-em o wysokiej dokładności umożliwia prowadzenie precyzyjnego nawodnienia ze zmienną dawką polewową (VRI). Dzięki takiemu systemowi można precyzyjnie i niezależnie dobrać dawki dla każdego z poletek doświadczalnych czy omijać trawniki, celem oszczędzania wody. To bardzo istotne, gdy zasoby wody, jakimi dysponujemy, są coraz bardziej ograniczone. Sterowanie dawkami odbywa się z poziomu aplikacji Web-owej dostępnej z każdego miejsca na świecie i z dowolnego urządzenia: komputera, tabletu czy telefonu. Ustawienia dawek przesyłane są przez „chmurę” do maszyny. Przez tę samą „chmurę” maszyna komunikuje się również
z pompownią samodzielnie ją uruchamiając oraz dobierając odpowiednie ciśnienie i wydajność do aktualnego zapotrzebowania. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w systemy zabezpieczające oraz zestaw kamer pozwalający na zdalną obserwację pracy systemu nawadniającego.

Nowy nabytek Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zostanie zaprezentowany na tegorocznych Krajowych Dniach Pola, które w dniach 20–23 czerwca odbędą się w Minikowie.

Michał Grzybowski, źródło: UTP

Dyskusja (0 komentarzy)