Aktualności
Szkoły wyższe
19 Kwietnia
Źródło: Politechnika Łódzka
Opublikowano: 2022-04-19

Inteligentne systemy będą monitorować laboratoria PŁ 

Najnowszy sprzęt służący do projektowania i sterowania inteligentnymi budynkami zainstalowano na Politechnice Łódzkiej. Urządzenia pozwolą naukowcom i studentom poznać sposoby praktycznego tworzenia rozwiązań dla automatyki obiektów typu smart.

W laboratoriach Katedry Aparatów Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej zainstalowano najnowszy sprzęt kilku firm związanych z automatyką budynkową, systemami ogrzewania i klimatyzacji (HVAC), systemami bezpieczeństwa i rozwiązaniami IT. Nowa infrastruktura obejmuje układy wraz z oprogramowaniem do projektowania i sterowania inteligentnymi budynkami oraz urządzenia reagujące na zmienne zachowanie monitorowanego obiektu. To część wielkiego projektu Interdyscyplinarnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ realizowanego w PŁ.

W ramach wartej około 850 tys. zł modernizacji zaadaptowano pomieszczenia, stworzono odpowiednią infrastrukturę, a także zakupiono aparaturę badawczą i rozwiązania teleinformatyczne niezbędne do integracji wielu inteligentnych systemów sterowania automatyki budynkowej.

Sprzęt zainstalowany w laboratoriach jest taki sam, jak ten wykorzystywany obecnie w rzeczywistych obiektach. Stanowi to dla prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i kształcenia przyszłych inżynierów fundamentalny atut – zaznacza prof. Piotr Borkowski, kierownik Katedry.

Urządzenia pozwolą naukowcom i studentom jedynego w Polsce kierunku: systemy sterowania inteligentnymi budynkami poznać sposoby praktycznego tworzenia rozwiązań dla automatyki obiektów typu smart. Co oryginalne, nazwa kierunku została umieszczona na ścianie pokrytej żywym, dekoracyjnym mchem chrobotkiem.

W ten sposób symbolicznie przechodzimy od natury do technokratycznego świata, który umie kreować rzeczywistość zapewniającą człowiekowi komfort – podkreśla prof. Borkowski.

W nowo wyposażonych laboratoriach naukowcy i studenci będą rozwijać badania związane z systemami sterowania inteligentnymi budynkami. Systemy te wymuszają konieczność ich integracji, monitorowania i nadzorowania. Analiza zebranych danych i odpowiednie algorytmy decyzyjne mogą znacząco poprawić wydajność energetyczną i obniżyć koszty eksploatacji.

Katedra Aparatów Elektrycznych została wyposażona w systemy: kontroli dostępu do pomieszczeń, oświetlenia, HVAC, bezpieczeństwa, zasilania i system centralny. Dodatkowo zamontowano układy pomiarowe prądów i napięć, czujniki jakości powietrza, stację pogodową i aktuatory wraz rejestracją zużycia energii i analizą jakości mediów.

Rozwiązania zostały zwizualizowane na panelach operatorskich i stacjach serwerowych – zwraca uwagę prof. Borkowski i dodaje – Zrealizowana inwestycja umożliwia również współpracę z przemysłem i producentami rozwiązań dla nowoczesnej automatyki budynkowej.

Główne badania prowadzone przy użyciu dostarczonych systemów dotyczą optymalizacji automatyki budynkowej pod względem zdrowia i bezpieczeństwa znajdujących się w pomieszczeniach ludzi, przy minimalizacji zużycia energii. Informacje pochodzące z monitorowanych w Katedrze laboratoriów studenckich i pokoi laboratoryjnych pracowników umożliwiają sterowanie temperaturą, wymianę powietrza i utrzymanie właściwych parametrów energetycznych budynku.

źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)