Aktualności
Szkoły wyższe
20 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-20

Interdysycplinarna humanistyka cyfrowa

Nowatorski program kształcenia doktorantów z zakresu humanistyki cyfrowej realizowany będzie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.

Celem studiów ma być podniesienie jakości i efektywności poprzez opracowanie i realizację nowego, interdyscyplinarnego programu kształcenia o profilu akademickim z zakresu humanistyki cyfrowej. Poprawa jakości polegać będzie na badawczo-dydaktycznej współpracy literaturoznawców i informatyków, która unowocześni kształcenie humanistyczne przez jego zakorzenienie w cyfrowych technologiach. Jednocześnie zapewni informatykom wiedzę o najnowszych tendencjach w nauce o literaturze, języku i kulturze, w szczególności o współczesnym rozwoju jej badań cyfrowych.

Rezultatem projektu będzie wypromowanie 14 doktorów – liderów potrafiących pracować w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, przygotowanych do organizowania innowacyjnych przedsięwzięć na polu humanistyki cyfrowej.

Studia mają charakter środowiskowy i dają możliwość uzyskania stopnia doktora w IBL PAN w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie literaturoznawstwo, lub w PJATK w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka.

Projekt skierowany jest do absolwentów studiów II stopnia różnych kierunków, mających ambicje naukowe lub wiążących swój rozwój zawodowy z pracą w środowisku pozaakademickim, np. w instytucjach społecznych, naukowych czy kulturalnych wymagających kompetencji cyfrowych.

W ramach studiów zapewnione będzie m.in. stypendium w wysokości 3 tys. zł miesięcznie (przez 48 miesięcy), staże w instytucjach kultury i nauki, udział w zespołach badawczych IBL PAN i PJATK, zajęcia z najlepszymi w Polsce liderami nauki w dyscyplinach: literaturoznawstwo i informatyka.

Rekrutacja tylko do końca sierpnia, liczba miejsc ograniczona! Więcej informacji na stronie internetowej www.ibl.waw.pl.

MK

(Źródło: IBL PAN)

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)