Aktualności
Szkoły wyższe
04 Września
Kampus PB Fot. P. Tadejko
Opublikowano: 2017-09-04

Inżynieria meblarstwa na Politechnice Białostockiej

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej wspólnie z Zamiejscowym Wydziałem Leśnym w Hajnówce uruchamiają nowy kierunek studiów I stopnia. To inżynieria meblarstwa, na której studenci uczyć się będą m.in. wzornictwa, projektowania mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego oraz planowania produkcji.

Kształcenie będzie prowadzone we współpracy  z producentami mebli, a studia obejmować będą praktyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży meblarskiej. Nauka na nowym kierunku, na razie w trybie studiów niestacjonarnych, rozpocznie się już we wrześniu, rekrutacja – już trwa.

Rejestracja na studia niestacjonarne na Politechnice Białostockiej trwa do 7 września. Uczelnia przygotowała 990 miejsc na 15 kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz 510 miejsc na 7 kierunkach studiów drugiego stopnia.

Wśród kierunków pierwszego stopnia są: budownictwo, ekoinżynieria, inżynieria rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska, ekoenergetyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria meblarstwa, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz leśnictwo.

Kandydaci zainteresowani studiami niestacjonarnymi II stopnia mogą zapisać się na: budownictwo, inżynierię środowiska, ochronę środowiska, elektrotechnikę i telekomunikację, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, zarządzanie.

Chętni do podjęcia studiów niestacjonarnych powinni zapisywać się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Do 7 września kandydaci mają czas na to, żeby wybrać kierunek studiów i wnieść opłatę rejestracyjną. Tydzień później zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych na studia. Następnie do 18 września będzie czas na dostarczenie dokumentów do odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, aby potwierdzić chęć studiowania na Politechnice Białostockiej.

Warto dodać, że harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne jest tak przygotowany, by 13 września, po otrzymaniu wyników poprawkowych matur, kandydaci mogli wpisać uzyskane wyniki do systemu elektronicznej rejestracji.

Listy przyjętych na I rok studiów poznamy 21 września.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)