Aktualności
Opublikowano: 2017-05-15

IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego w WSPiA

Pokazy minersko-pirotechniczne, pożarnicze, tłumienie buntu więźniów, symulacja wypadku drogowego oraz ekspozycje wyposażenia służb i instytucji ochrony bezpieczeństwa, konferencje i prelekcje naukowe, a także konkurs o puchar Komendanta Głównego Policji. To tylko wybrane atrakcje przygotowane na IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Impreza organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą odbędzie się już w środę 17 maja 2017 r.

Gośćmi specjalnymi Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości oraz prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Imprezę patronatem honorowym objął Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart. Święto jest równocześnie rozpoczęciem obchodów 5-lecia realizowanego przez WSPiA Programu Edukacyjno-Badawczego „Bezpieczna przyszłość”. Ma on na celu promowanie szeroko rozumianej edukacji prawnej oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

W tym roku udział w IV Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapowiedziało prawie 20 różnych służb mundurowych i stowarzyszeń. W kampusie WSPiA pojawi m.in. się Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, „GROM”, Żandarmeria Wojskowa, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska.

W imprezie uczestniczyć będzie także Fundacja „Sprzymierzeni z GROM”, Stowarzyszenia: „STORAT”, Karan i U Siemacha, Agencje Ochrony Osób i Mienia Karabela i Jarexs, Fire Max – Ratownictwo drogowe, techniczne i chemiczne, E-detektywi sp. z.o.o. oraz patromilitaria.pl.

IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpocznie się o godzinie 10:00 koncertem orkiestry wojskowej. Następnie odbędą się pierwsze pokazy przygotowane przez służby mundurowe. Służba Więzienna zaprezentuje dynamiczny pokaz tłumienia buntu więźniów w pojeździe konwojowym, a Komenda Wojewódzka Policji – pokaz minersko-pirotechniczny z wykorzystaniem robota. Uczestniczy Święta będą mogli wziąć udział w pokazach: współpracy Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego na miejscu wypadku drogowego, działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i gaszenia płonącego oleju oraz kontrolowanych wybuchów niebezpiecznych substancji. Odbędzie się także pokaz użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego, symulacja bezpiecznego hamowania przed przeszkodą oraz prezentacje psów służbowych.

Podczas imprezy będzie można także zobaczyć sprzęt i wyposażenie używane przez różne formacje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Na parkingu przed budynkami WSPiA pojawią się m.in.: ambulans kryminalistyczny Żandarmerii Wojskowej, Mobilne Centrum Monitoringu Straży Ochrony Kolei, pojazdy operacyjne Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowo na uczestników Święta będzie czekać prezentacja wyposażenia oddziału antyterrorystycznego i patrol konny Podkarpackiej Policji oraz pokaz wyposażenia pododdziału rozpoznawczego i saperska ścieżka edukacyjna z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Pojawi się również symulator zderzeń 3D.

Dodatkowo uczestnicy Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą mogli zobaczyć: okazy ginących gatunków roślin i zwierząt zatrzymanych na granicy przez KAS, wystawę pt. „Wyklęci” z Komendy Głównej Policji oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

Od godziny 12:00 w klubie studenckim „Zemsta Docenta” działać będzie specjalny kącik prelekcyjny, w którym młodzież będzie mogła m.in. poznać zasady selekcji do „GROM-u”, zobaczyć prezentację 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, pokaz pracy psa specjalnego (wykrywanie narkotyków) oraz program „Trzeźwym Okiem” prowadzony przez Służbę Więzienną. Jeden z wykładów został przygotowany przez firmę E-detektywi i dotyczyć będzie „Informatyki śledczej w działaniach organów ścigania”.

Ponadto odbędzie się prezentacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA i uczelnianej strzelnicy elektronicznej oraz konkurs „Egzamin na policjanta” o puchar Komendanta Głównego Policji.

Podczas IV Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbędzie się także uroczysta inauguracja Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym tej części imprezy będzie prof. Zbigniew Lew-Starowicz, który wygłosi wykład na temat „Cyberzagrożeń behawioralnych”. W ramach Akademii, umowy o współpracę z WSPiA podpisało 56 szkół ponadgimnazjalnych z 9 miast województwa podkarpackiego. Projekt objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Ukierunkowany jest na działalność profilaktyczną i edukacyjną w zakresie zagrożeń związanych z używaniem: alkoholu, narkotyków, dopalaczy i Internetu oraz zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia.

W ramach Święta zorganizowana zostanie także Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowy wymiar bezpieczeństwa”, w której uczestniczyć będzie m.in. Patryk Jaki, Wiceminister Sprawiedliwości i nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie. Odbędzie się również dyskusja nt. „Młodzież a przestrzeń nowych zagrożeń” i Podkarpackie Forum Penitencjarne.

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego to impreza cykliczna organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W poprzednich edycjach Święta łącznie uczestniczyło ponad 6000 osób – studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia i Małopolski. Ideą PMŚBW jest szeroko rozumiana edukacja dla bezpieczeństwa. Święto jest wyjątkową formułą działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży. Służy budowaniu partnerstwa między przedstawicielami służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktykami oraz młodzieżą na rzecz ochrony młodych ludzi przed współczesnymi zagrożeniami.

Program imprezy można znaleźć na stronie www.wspia.eu.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)