Aktualności
Szkoły wyższe
10 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-10

IX Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

W roku akademickim 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbędzie się IX edycja Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. W Olimpiadzie udział biorą studenci III roku studiów – kierunek Pielęgniarstwo – studia stacjonarne.

Inicjatorem zorganizowania po raz pierwszy Olimpiady Pielęgniarskiej była Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, która chcąc podtrzymać dawne tradycje olimpiad pielęgniarskich, podjęła się zadania zorganizowania takiego konkursu, a na patrona tego przedsięwzięcia obrała dr Janinę Fetlińską, pielęgniarkę, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, nauczyciela pielęgniarstwa, która zginęła w Katastrofie Smoleńskiej. Początkowo olimpiada miała zasięg lokalny, jednak z roku na rok wzrasta liczba uczelni włączających się do rywalizacji, co świadczy o tym, że jest ona pozytywnie postrzegana przez uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie uczestniczy w Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej od roku 2014/2015.

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

I etap w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru),

II etap w formie ustnej i pisemnej (proces pielęgnowania),

III etap – prezentacja multimedialna.

Etap I

I etap odbywa się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej w dniu 27 lutego 2018 roku o godz. 8.30.

Etap II

II etap odbywa się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 8.30.

Polega on na pisemnym opracowaniu procesu pielęgnowania na podstawie opisu przypadku, a następnie omówieniu go przed Wydziałową Komisją II Etapu Olimpiady.

Etap III

III etap Olimpiady – finał – odbędzie się w dniu 8 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Etap ten polega na przedstawieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej.

Informacje szczegółowe dotyczące Olimpiady Pielęgniarskiej będą na bieżąco podane są na stronie internetowej ethttp://www.pwsz.krosno.pl/ix– olimpiada– pielegniarska– im– dr– janiny– fetlinskiej/

Małgorzata Dziura

Dyskusja (0 komentarzy)