Aktualności
Opublikowano: 2018-06-11

Jak wyobrażasz sobie Wydział Inżynierii Zarządzania PB w 2035 roku?

Po co  istnieje wydział? Jak wyobrażasz sobie wydział w 2035 roku? Takie pytania władze wydziału postawiły pracownikom w maju. Na Wydziale stanął wydrukowany na drukarce 3D Future Box do gromadzenia pomysłów i idei. To część  realizowanych badań foresightowych, które będą podstawą budowania strategii Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Bialostockiej, który 8 czerwca świętował jubileusz 25-lecia.

Słowa-klucze, które najczęściej pojawiały się w odpowiedziach, to: rozwój, współpraca, B+R. Dziś te badania przedstawiła dziekan dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw., kreśląc wizję „wiodącego ośrodka edukacyjnego w obszarze nauk o zarządzaniu i inżynierii produkcji w trójkącie Tallin – Kijów – Warszawa”. Badania kontynuowane były i podczas samej uroczystości. Kluczowe czynniki wskazane przez gości jubileuszu, które mogą pomóc w realizacji tego celu to: współpraca i wsparcie.

Wydział Inżynierii Zarządzania przez wiele lat funkcjonował jako Wydział Zarządzania. Został utworzony w 2001 roku w wyniku przekształcenia istniejącego od 1993 roku Instytutu Zarządzania i Marketingu. Obecnie Wydział Inżynierii Zarządzania jest jednym z dwóch największych – pod względem liczby studentów – wydziałów Politechniki Białostockiej. Studia na Wydziale ukończyło dotychczas prawie 16 tysięcy absolwentów. Dziś studiuje tu prawie 1900 osób. To miejsce pracy dla 135 osób skupionych w 8 katedrach i zakładach. Prężnie działa 11 studenckich kół naukowych. Wydział Inżynierii Zarządzania współpracuje z prawie 70 uczelniami zagranicznymi. Kształci na 6 kierunkach studiów (logistyka, zarządzanie i inżynieria usług, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria meblarstwa, zarządzanie, turystyka i rekreacja). W ofercie ma także 13 studiów podyplomowych (studia menedżerskie dla inżynierów budownictwa, studia menedżerskie dla inżynierów, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, coaching w biznesie, menedżer w jednostkach samorządu terytorialnego, zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bhp, menedżer jakości, lean Management, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka w biznesie, zarządzanie w budownictwie, komunikacja marketingowa i zarządzanie relacjami z klientami).

– Obecnie Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Współpraca z Chinami to nasza przewaga konkurencyjna – podkreślała dziekan Ejdys. To tu działa Międzynarodowy Chińsko i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach.

Podczas uroczystości były podziękowania dla dziekanów, którzy prowadzili wydział przez lata: prof. Kazimierza Trzęsickiego, dr. inż. Macieja Dobrzyńskiego, prof. Bazylego Poskrobko, prof. Zofii Tomczonek, prof. Joanicjusza Nazarko (który dziś też świętował jubileusz 40-lecia pracy).

– To jeden z najmłodszych i najprężniej rozwijających się wydziałów Politechniki Białostockiej. 25 lat – to praca wielu ludzi, każdy wniósł swoją część do tego, że dziś ten jubileusz możemy świętować w takich warunkach i w tak zacnym gronie. Cieszę się, że wydział poszedł w kierunku inżynierii zarządzania i w ten sposób podkreślił swoje miejsce wśród innych politechnicznych wydziałów. Życzę dalszych sukcesów, byście mogli być siłą napędową naszej uczelni – mówił rektor prof. Lech Dzienis.

– Ta ilość absolwentów, te idee które tu się rodzą mają konkretne przełożenie na rozwój województwa podlaskiego – dodawał wojewoda Bohdan Paszkowski.

– Stworzyliście bardzo udany projekt – gratulował rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski.

Wydział Inżynierii Zarządzania świętował jubileusz w ramach konferencji naukowej Horyzonty zarządzania 4.0.  Uczestnicy dyskutowali m.in.  o kierunkach rozwoju nauk o zarządzaniu oraz o kompetencjach współczesnego menedżera i inżyniera.

Wydział Inżynierii Zarządzania w liczbach:
1875 – studentów
135 – pracowników
15 700 – absolwentów
69  – liczb uczelni partnerskich (Wydział ma podpisane umowy z 69 uczelniami z takich krajów jak: Wielka Brytania, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry, Łotwa, Litwa, Norwegia, Turcja, Hiszpania, Francja, Grecja, Portugalia, Finlandia, Bułgaria, Włochy, Niemcy, Estonia i Dania).

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)