Aktualności
Szkoły wyższe
31 Października
Opublikowano: 2017-10-31

Janusz Korczak patronem auli na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB

Aula dydaktyczno-widowiskowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB od 27 października nosi imię Janusza Korczaka. W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, oprócz władz uczelni i wydziału, wzięli udział m.in. Marek Michalak – rzecznik praw dziecka i Batia Gilad – przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Uroczystość to jeden z elementów obchodów 40-lecia działalności wydziału. Nowoczesna aula dydaktyczno-widowiskowa została oddana do użytku we wrześniu 2013 roku. Jak mówił podczas uroczystości dziekan WPiP, dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB, jubileusz to doskonały moment, by zyskała godnego patrona, a „Stary Doktor” to wybór najlepszy. Podobnie uważa dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB, prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii:

– Janusz Korczak był lekarzem, pisarzem, publicystą, ale przed wszystkim był pedagogiem. Jego myśl „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest” jest inspiracją, ale powinna być też zobowiązaniem dla wszystkich, którzy naukowo i w praktyce zawodowej zajmują się edukacją, wychowaniem. Naszym zdaniem jest to zobowiązanie ponadczasowe.

W opinii Marka Michalaka, Janusz Korczak był w istocie pierwszym rzecznikiem praw dziecka – nie konstytucyjnie, ale faktycznie. „Nie można być dobrym pedagogiem nie znając Janusza Korczaka” – przekonywał.

– Wiele odkrył, wiele przeanalizował, wiele zostawił, co my odkrywamy dopiero dzisiaj i co nam pomoże lepiej rozumieć dziecko. Dlaczego mu się to udało? Bo potrafił w dziecku widzieć człowieka i starać się zrozumieć, co ten człowiek ma do powiedzenia. Wsłuchiwał się w głos dzieci – mówił Marek Michalak.

– Co takiego zrobił ten człowiek, co takiego było w jego pisaniu, że 70 lat po jego śmierci nadal o nim mówimy i próbujemy realizować to samo, co on robił? – takie pytanie postawiła w swoim wystąpieniu Batia Gilad – przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.  – Stworzył świat, w którym dziecko ma swoje miejsce, ale nie jako centrum naszego życia, ktoś, o kogo wyłącznie się troszczymy, tylko jako nasz partner. Partner w działaniu, partner w myśleniu i, co najważniejsze, partner od którego możemy się uczyć – argumentowała.

O współczesnym odczytywaniu Janusza Korczaka – jego filozofii, rozumieniu odpowiedzialności za dziecko, inspiracjach dla praktyki – dyskutowali uczestnicy zorganizowanego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB panelu. Wzięli w nim udział m.in. prof. Barbara Smolińska-Theiss, dr hab. Ewa Jarosz, prof. Tadeusz Pilch, prof. Jerzy Nikitorowicz.

Janusz Korczak od lat obecny jest w dydaktyce i badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (m.in. w Katedrze Historii Wychowania i Zakładzie Pedagogiki Społecznej). W 2012 roku odbyła się tu ogólnopolska konferencja naukowa Dziecko – studium korczakowskie. Jej pokłosiem była m.in. książka Dziecko w historii. Wątek korczakowski (pod red.: E.J. Kryńskiej, A. Suplickiej, U. Wróblewskiej, Trans Humana, Białystok 2013). Od kilku lat dr hab. Urszula Wróblewska, we współpracy z białostockimi instytucjami kultury, organizuje „Tydzień dziecka” – cykl wykładów, pokazów, spektakli i warsztatów dla dzieci. Inspiracją tego wydarzenia także jest działalność Janusza Korczaka.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)