Aktualności
Szkoły wyższe
07 Maja
Fot. Dariusz Giers
Opublikowano: 2020-05-07

Jeden kandydat do fotela rektora GUMed

Prof. Marcin Gruchała został zgłoszony jako jedyny kandydat na funkcję rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2020–2024. Wybory odbędą się 26 maja. 

Według pierwotnie ustalonego kalendarza głosowanie zaplanowano na 22 kwietnia. Z uwagi na pandemię koronawirusa przełożono je o ponad miesiąc. Zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym. Jedynym kandydatem jest prof. Marcin Gruchała, który kieruje gdańską uczelnią od 2016 roku. Za jego kadencji m.in. otwarto Centrum Medycyny Translacyjnej, powołano Centrum Transferu Technologii, oddano do użytku nowoczesnego Centrum Sportu, zorganizowano pierwsze w kraju Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej dla szkolenia podyplomowego. Najważniejsze było jednak otrzymanie przez GUMed prestiżowego statusu uczelni badawczej. „Chciałbym, abyśmy stali się nie tylko doskonałą uczelnią badawczą, ale także doskonałą uczelnią dydaktyczną” – zapowiada w swoim programie wyborczym urzędujący rektor, kreśląc swój priorytet przy ubieganiu się o reelekcję.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Przed objęciem funkcji rektora GUMed był prorektorem ds. studenckich.

W 1996 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (poprzedniczka GUMed). Doktoryzował się w roku 2000, a stopień doktora habilitowanego uzyskał sześć lat później. W 2016 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Przez całe życie zawodowe jest związany z macierzystą uczelnią – początkowo jako doktorant w I Klinice Chorób Serca, następnie od 2000 r. kolejno jako asystent i adiunkt. W 2010 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 2012 roku jest zastępcą koordynatora Klinicznego Centrum Kardiologii UCK.

W 1996 r. odbył trzymiesięczny staż kliniczny w Thorax Center Szpitala Uniwersyteckiego w Rotterdamie w ramach programu TEMPUS, a w latach 2000–2002 podoktorski staż naukowy w A.I. Virtanen Institute for Molecular Medicine Uniwersytetu Medycznego w Kuopio (Finlandia) jako stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Jego główne zainteresowania naukowe i kliniczne to choroba wieńcowa, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań, hipercholesterolemia rodzinna.

Jest autorem i współautorem ponad 120 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ok. 255. Należy do Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

MK, źródło: GUMed

Dyskusja (0 komentarzy)