Aktualności
Szkoły wyższe
22 Maja
Źródło: www.uwb.edu.pl
Opublikowano: 2020-05-22

Jeden kandydat na rektora Uniwersytetu w Białymstoku

Obecny rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski będzie jedynym kandydatem w wyborach na kadencję 2020–2024. Głosowanie w trybie zdalnym odbędzie się w czerwcu.

Kandydaturę urzędującego rektora wskazała Rada Uczelni. Wcześniej pozytywnie zaopiniował ją Senat UwB. Grupa 13 senatorów w uzasadnieniu swojej decyzji zwróciła uwagę przede wszystkim na doświadczenie i umiejętności kandydata w zarządzaniu uczelnią, czego potwierdzeniem jest obecna sytuacja uniwersytetu, m.in. stabilne finanse, rozwój naukowy i infrastrukturalny, dobre wyniki ostatniej parametryzacji.

W swoim programie wyborczym zapowiedział utrzymanie stabilności finansowej uczelni. W tym celu, obok m.in. pozyskiwania środków z grantów i projektów, wdrożone miałyby być nowe formy kształcenia komercyjnego. Polityka zatrudnienia ma być oparta na wymaganiach algorytmu finansowania i wynikać  potrzeb naukowych i dydaktycznych poszczególnych jednostek. Jednym z planowanych rozwiązań jest dodatkowe wsparcia dla pracowników o najlepszych wynikach naukowych. Rektor obiecuje także dalszy postęp w informatyzacji procesów decyzyjnych. Jeśli chodzi o dydaktykę, mają zostać zwiększone nakłady na poprawę wyposażenia, w tym na szersze wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Zwiększony zostanie także udział studentów w działalności naukowej uczelni. Ostatnim filarem programu jest promocja UwB, w tym wzmocnienie jego eksperckiej i kulturotwórczej roli.

Prof. dr hab. Robert Ciborowski jest ekonomistą, kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Finansów. Od początku drogi naukowej związany jest ze środowiskiem Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (1998), doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2005) i profesora nadzwyczajnego (2006). W roku 2017 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W swoim dorobku ma ok. 100 publikacji (w tym monografie, artykuły, podręczniki). Wypromował kilkuset magistrów i 7 doktorów. Prowadzi zajęcia z: podstaw ekonomii, makroekonomii, teorii rozwoju gospodarczego.

Pierwsza kadencja rektorska prof. dr hab. Ciborowskiego rozpoczęła się w 2016 r. Wcześniej, w latach 2012–2016, był prorektorem UwB ds. ekonomicznych. Pełnił też funkcję dziekana (2005–2012) oraz prodziekana (2002–2005) Wydziału Ekonomii i Zarządzania (obecnie Wydział Ekonomii i Finansów).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także The European Association for the Study of Science and Technology (EASST). Zasiada w komitecie naukowym Instytutu Misesa.

MK, źródło: UwB

 

Dyskusja (0 komentarzy)