Aktualności
Szkoły wyższe
11 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-11

Jedyne takie studia doktoranckie w Polsce

Obecnie w Polsce brakuje studiów doktoranckich z zakresu ochrony zdrowia dla menedżerów, które realizowałyby potrzeby i wymagania stawiane przez rynek pracy i usług zdrowotnych. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom sektora ochrony zdrowia, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi podpisały porozumienie o współpracy – razem uruchomią jedyny taki w Polsce program, który połączy różne dziedziny wiedzy i przygotuje doktorantów do profesjonalnego zarządzania placówką zdrowotną.

6 czerwca 2018 r. podpisano porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a Uniwersytetem Łódzkim o współpracy. Ma ona dotyczyć sprawowania opieki naukowej przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UŁ nad uczestnikami interdyscyplinarnych studiów doktoranckich oraz prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych.  Współpracę nawiązano w ramach projektu „InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.

Celem projektu jest opracowanie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMed w Łodzi. Będzie to pierwszy program studiów doktoranckich w Polsce, który zawiera efekty kształcenia z następujących dziedzin nauki: medycznych, o zdrowiu, ekonomicznych, prawnych i technicznych.

– Wykładowcy z naszego Wydziału będą pełnili funkcje promotorów prac doktorskich, a także będą prowadzili zajęcia z zakresu zarządzania oraz logistyki w służbie zdrowia. Dzięki temu absolwenci studiów doktoranckich będą posiadali wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w kierowaniu jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia – mówi dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Takie połączenie jest niezbędne, by po zakończeniu studiów absolwent był przygotowany do kompleksowego zarządzania placówką/jednostką zdrowotną. Projekt przygotuje kadrę zarządczą ochrony zdrowia również do przekazywania swojej wiedzy i doświadczeń przez nauczanie na uczelniach wyższych oraz pracę w swoim środowisku, a także do skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami i zdarzeniami niepożądanymi w codziennej pracy.

Studia doktoranckie trwać będą 8 semestrów w formie stacjonarnej, a absolwent uzyska stopień doktora nauk o zdrowiu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Więcej informacji: http://doktoranckiestudia.pl/projekt-interdoktormen/.

Agnieszka Wołowiec

Dyskusja (0 komentarzy)