Aktualności
Szkoły wyższe
27 Lutego
Opublikowano: 2018-02-27

Językowe Targi Pracy na Uniwersytecie Łódzkim

Językowe Targi Pracy, które odbędą się 1 marca 2018 r. w godzinach 10.00-14.00 na Wydziale Filologicznym UŁ, ul. Pomorska 171/173, to spotkanie studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego z firmami poszukującymi kandydatów do pracy ze znajomością języków obcych. Jest to nowa inicjatywa Biura Karier, która jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie osobami posługującymi się biegle językami obcymi.

W 2016 r. zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce wzrosło o 32 tys. osób czyli o 15%, z czego 3/4 nowych miejsc pracy wygenerowały centra zagraniczne. W I kwartale 2017 r. w Polsce funkcjonowało łącznie 1078 centrów usług biznesowych (polskich i zagranicznych) zatrudniających 244 tys. osób. Szacuje się, że w 2020 r. centra usług będą zatrudniać ponad 300 tys. osób. Centra usług w Polsce wykorzystują 38 języków do świadczenia usług, przy czym w 1/3 z nich jest to przynajmniej 10 języków (wg raportu Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017, ABSL 2017).

W założeniu Językowe Targi Pracy mają ułatwić kontakt pracodawców ze studentami i absolwentami filologii języków obcych oraz innymi osobami dla których porozumiewanie się w innymi (niż polski) języku nie stanowi dużej trudności. Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje aktualnie ok. 31 500 studentów, w tym ok. 4 300 na Wydziale Filologicznym. Ponadto w roku akademickim 2017/2018 na UŁ studiuje blisko 2500 studentów zagranicznych z 95 krajów.

W pierwszej edycji Językowych Targów Pracy wezmą udział firmy i organizacje z różnych branż, oferujące różnego rodzaju stanowiska pracy i praktyk. Oferty zaprezentują m.in.  Accenture, CERI, Clariant, Fujitsu, Nordea, Philips czy UPS.

Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego. Współpraca: Wydział Filologiczny UŁ, Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ, Miasto Łódź

Paweł Śpiechowicz

Dyskusja (0 komentarzy)