Aktualności
Szkoły wyższe
10 Czerwca
Źródło: Twitter/MEiN
Opublikowano: 2022-06-10

Jubileusz 25-lecia KRASP

Na Zamku Królewskim w Warszawie świętowano 25-lecie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gremium to skupia dziś 109 rektorów, w tym 10 uczelni niepublicznych, i 8 stowarzyszonych, którzy razem odpowiadają za kształcenie około 70% studentów w Polsce.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to instytucja przedstawicielska  środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Została powołana 7 czerwca 1997 roku. Preludium do głównych uroczystości jubileuszu stanowiło odsłonięcie w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego tablicy upamiętniającej zebranie założycielskie KRASP. W piątek, 10 czerwca, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się główna część obchodów 25-lecia. Wśród gości był minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który docenił w przemówieniu merytoryczną pracę KRASP nad reformami i zmianami w szkolnictwie wyższym. Przypomnijmy, że Konferencja uczestniczyła m.in. w opracowywaniu projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk w Szkołach Wyższych, przygotowała Strategię Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2010–20 oraz Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., który stał się punktem wyjścia w pracach nad założeniami nowej Ustawy 2.0.

Szef resortu zaznaczył, że minione dwie i pół dekady to czas wzrostu nakładów finansowych i dynamicznego rozwoju polskich uczelni, szkolnictwa wyższego i nauki. Nawiązał także do zwiększenia subwencji na szkoły doktorskie w wysokości 100 mln zł. Dziękując członkom KRASP za ich pracę i zaangażowanie, wyraził nadzieję na współpracę w kolejnych latach.

Kolejne kadencje konferencji wspominali byli przewodniczący KRASP. Prof. Jerzy Woźnicki, który stał na czele organizacji w latach 1999–2002, zwrócił uwagę na decydującą przy powołaniu KRASP rolę kompromisu założycielskiego, którego istotą była odpowiedź na pytanie: na czym zależy uczelniom habilitującym i doktoryzującym. „To się udało, co znalazło odzwierciedlenie w statucie” – mówił. 

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (2008–2012) podkreśliła ciągłość instytucjonalną konferencji: „Będąc szefową KRASP i rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, wiedziałam, że mam ogromną szansę, by stworzyć biuro, które będzie zapleczem rektorów”. 

Prof. Wiesław Banyś (2012–2016) zaakcentował wyznaczone cele, misję i wartości: „Musimy wykonywać je nie indywidualnie, a wspólnie z organizacjami reprezentatywnymi dla szkolnictwa wyższego: Parlamentem Studentów RP, Krajową Reprezentacją Doktorantów, Polską Akademią Nauk, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, związkami zawodowymi”. 

Prof. Jan Szmidt (2016–2020) przypomniał z kolei przesłanie swojej kadencji: „Rektorzy, starajcie się dbać o swoje uczelnie, ale róbcie to w sposób, który nie blokuje możliwości działania innych uczelni. Wszyscy w tym wielkim ekosystemie szkolnictwa wyższego mamy swoje role.

Wiceprzewodniczący bieżącej kadencji, prof. Jacek Popiel, wyróżnił trzy najważniejsze z punktu widzenia działalności KRASP rzeczy: „troska o autonomię polskich uczelni, dbałość o finansowanie – bez tego trudno myśleć o przyszłości szkolnictwa wyższego – i integracja współpracy z ciałami reprezentującymi polską naukę”.

Obecny przewodniczący prof. Arkadiusz Mężyk zaznaczył, że podstawą funkcjonowania KRASP jako instytucji przedstawicielskiej jest kompromis: „To największy sukces, dzięki któremu możemy godzić interesy i mówić jednym głosem”.

W ciągu minionego ćwierćwiecza odbyło się blisko 150 posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Rektorzy wypowiadali się m.in. w sprawie zwiększenia nakładów na szkolnictwie wyższeewaluacji jakości działalności naukowejKonstytucji dla Naukidziałań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i środowiskowywolności i odpowiedzialności akademickiejdebaty publicznej.

W ramach jubileuszu w serwisie YouTube można wysłuchać wywiadów z dotychczasowymi przewodniczącymi KRASP. Obchody 25-lecia KRASP zostały objęte patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK, źródło: KRASP, MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)