Aktualności
Szkoły wyższe
22 Marca
Opublikowano: 2020-03-22

Jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego

Mija 50 lat od powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Zaplanowane na marzec wydarzenia jubileuszowe zostały przełożone na nowy rok akademicki. 

Główne uroczystości 50-lecia UG odbędą się 2 października. Będą miały szczególny charakter. Trzem wybranym w pierwszych demokratycznych wyborach rektorom gdańskich uczelni zostaną wręczone tytuły doktora honoris causa. Prof. dr. hab. Stefanowi Angielskiemu, rektorowi ówczesnej Akademii Medycznej w latach 1990–1993 najwyższe akademickie wyróżnienie nadano za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne. Prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, rektor Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990–1996, otrzyma godność za fundamentalny wkład w dynamiczny rozwój UG, w powstanie renomowanej gdańskiej szkoły naukowej chemii aminokwasów i peptydów oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie. Z kolei prof. dr. hab. Edmunda Wittbrodta, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 1990–1996, doceniono za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie.

Tradycyjnie w czasie Święta Uniwersytetu Gdańskiego zostaną wręczone najwyższe odznaczenia państwowe, medale Uniwersytetu Gdańskiego oraz Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich UG, dydaktyków cieszących się uznaniem akademickiej społeczności oraz – po raz drugi – Nagrody Naukowe Rektora im. Karola Taylora dla najlepszych naukowców UG za wyróżniające się osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe.

Dzień wcześniej, 1 października, w Centrum św. Jana w Gdańsku odbędzie się koncert w wykonaniu Leszka Możdżera, Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego oraz zaproszonych artystów. Będzie można posłuchać recitalu oraz mszy na chór, trio jazzowe i baryton solo „Missa Gratiatoria”.

– Nasze święto półwiecza rozpoczęliśmy w marcu 2019 roku i jubileuszowe wydarzenia trwały przez cały rok. Włożyliśmy wiele starań, aby były to wydarzenia wyjątkowe, podobnie jak wyjątkowa jest nasza rocznica. Z konieczności jednak w marcu wydarzenia te zostały odwołane. Nie odwołujemy jednak całego jubileuszu, ale przesuwamy w czasie. Przenieśliśmy nasze uroczystości na październik, abyśmy mogli świętować razem z naszą akademicką społecznością, lokalną wspólnotą, przyjaciółmi i gośćmi – mówi prof. Jerzy Piotr Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach jubileuszu odbędą się także m.in. konferencje poświęcone historii UG: „Uniwersytet Gdański i jego historia”, „Absolwenci sopockiego ośrodka UG wobec wyzwań współczesności” oraz wydarzenia naukowe przygotowane przez wydziały, otwarte debaty i spotkania absolwentów. Nie zabraknie koncertów, m.in. Konstantego Andrzeja Kulki, który wraz z Capellą Gedanensis wykona utwory Karola Lipińskiego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, oraz pieśni kaszubskich i żydowskich w wykonaniu Capelli Gedanensis. Zaplanowano także jubileuszowy piknik zorganizowany przez Parlament Studentów UG oraz wydarzenia sportowe: Dzień Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Kobiet z okazji 50. rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego oraz mecz absolwentów w piłce nożnej.

Więcej szczegółów na stronie internetowej: https://50.ug.edu.pl/

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca 1970 roku. Jego poprzedniczkami były: Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Gdyni oraz Pedagogium w Gdańsku Oliwie. W 1945 r. pierwsza z nich przekształciła się w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a Pedagogium dało początek Wyższej Szkole Pedagogicznej. Z połączenia obu tych szkół powstał Uniwersytet Gdański.

Dziś jest to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, największa w regionie pomorskim, która łączy tradycję z nowoczesnością. Uczelnia rozpoczynała swoją działalność z 5 wydziałami – dziś jest ich 11. Pod koniec 1970 roku na uniwersytecie wykładało 23 profesorów i 49 doktorów habilitowanych. Obecnie kształci  się ponad 25 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, a kadra naukowa liczy ponad 1700 pracowników. W ofercie jest 87 kierunków studiów na wszystkich poziomach kształcenia.

Uniwersytet Gdański jako jedna z pięciu polskich uczelni tworzy sieć uniwersytetów europejskich. Wraz z partnerami z Hiszpanii, Chorwacji, Francji, Niemiec i Malty Uniwersytet Gdański tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU).

Największe sukcesy naukowe osiągają badacze w obszarach badań biomedycznych i biomolekularnych oraz teoretycznych podstaw technologii kwantowych. Uczelnia dwukrotnie została laureatem specjalnego Programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowe Agendy Badawcze, który zakłada tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości z udziałem najlepszych naukowców z całego świata. Uniwersytet Gdański uzyskał 76 mln złotych na stworzenie dwóch agend:  Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

W obszarach nauk społecznych i humanistycznych należy wymienić szeroko pojęte badania międzykulturowe, badania w zakresie diagnostyki psychologicznej czy badania nad traumami Holocaustu. Historycy na UG mogą pochwalić się bogatym dorobkiem w zakresie średniowiecznych i nowożytnych dziejów Gdańska, a archeolodzy dokonują odkryć w Iraku, Turcji czy Macedonii.

Naukowa aktywność badaczy z UG jest prowadzona w 21 dyscyplinach naukowych, co przekłada się na znaczące liczby. Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim realizowane są 82 projekty międzynarodowe (naukowe, badawczo-rozwojowe i dydaktyczne) na łączną kwotę ponad 214 mln zł oraz 228 projektów krajowych (naukowych i rozwojowych) na łączną kwotę ponad 169 mln zł.

Uczelnia pozostaje wierna swojej dewizie z 1970 roku – in mari via tua (w morzu droga twoja). Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak: Stacja Morska Instytutu Oceanografii im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu, Stacja Badania Wędrówek Ptaków czy Stacja Biologiczna w Sobieszewie. Morski wizerunek uczelni to także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem. Uniwersytet Gdański aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację międzynarodowych projektów naukowych i jest liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich. Jako jedyna polska uczelnia posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy, katamaran r/v Oceanograf, przeznaczony do prowadzenia interdyscyplinarnych badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.

Uczelniana infrastruktura powstaje w znacznej części w ramach środków finansowych pozyskiwanych z programów Unii Europejskiej. Nowoczesne gmachy wydziałów, pracownie i laboratoria, wyposażone w najnowszą aparaturę, otwierają nowe możliwości prowadzenia badań naukowych, współpracy z gospodarką i biznesem, zapewniają warunki studiowania na miarę XXI wieku.

Rozbudowa największego kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, wpisując się w dynamiczny rozwój Trójmiasta, zmieniła całkowicie wizerunek tej części Gdańska. W 2002 roku studenci rozpoczęli zajęcia w nowym budynku Wydziału Prawa i Administracji, w 2006 roku została wybudowana najnowocześniejsza w regionie pomorskim Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2008 – Wydział Nauk Społecznych, gdzie mieści się najnowocześniejsze w Polsce akademickie studio telewizyjne. Największa inwestycja w Polsce, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to budowa wydziałów: Biologii (2012 r.) i Chemii (2013 r.). W obu budynkach znajdują się nowoczesne aule, sale i laboratoria, a dodatkowo w budynku Wydziału Biologii można oglądać czasowe i stałe wystawy, mieści się tam m.in. Muzeum Inkluzji w Bursztynie, Akwarium Malawi, eksponaty ptaków, gadów i ssaków, kolekcja roślin mięsożernych, ekspozycja szkieletu drugiego co do wielkości zwierzęcia na Ziemi – płetwala zwyczajnego (finwala). Wszystko to sprawia, że jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców Trójmiasta. W 2015 roku oddane zostały do użytku kolejne trzy inwestycje: budynek Neofilologii, administracji centralnej oraz Instytut Biotechnologii. Najnowsze inwestycje to budynek Instytutu Informatyki oraz unikatowy EkoPark im. Macieja Płażyńskiego (2018 r.).

W Sopocie, zgodnie z wieloletnią tradycją, mieszczą się wydziały Ekonomiczny i Zarządzania. W 2006 roku powstał tam nowoczesny Ośrodek Dydaktyczno-Konferencyjny Wydziału Zarządzania, a w październiku 2010 roku – Centrum Komputerowe. W kampusie gdyńskim, gdzie mieści się Wydział Oceanografii i Geografii, w 2005 roku powstał reprezentacyjny budynek Instytutu Oceanografii.

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego  jest skierowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ich wieku, sytuacji zawodowej, miejsca zamieszkania oraz dotychczasowego wykształcenia. Uniwersytet Gdański realizuje ideę lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie. Kontynuowaniu zainteresowań naukowych, ale również doskonaleniu już zdobytych kwalifikacji, pomaga szeroka oferta studiów podyplomowych oraz możliwość pogłębionych studiów w szkołach doktorskich. W ramach Uniwersytetu Otwartego od wielu lat na uczelni działa Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, do najmłodszych skierowana jest oferta Uniwersytetu Dzieci, młodzież uczy się w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Prezydenta Pawła Adamowicza, funkcjonuje również nowatorskie przedszkole uniwersyteckie. Uniwersytet Otwarty to także szeroka oferta otwartych wykładów, debat, spotkań, możliwość zwiedzania uniwersyteckich kampusów.

Beata Czechowska-Derkacz, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)