Aktualności
Szkoły wyższe
12 Marca
Opublikowano: 2021-03-12

Jubileusz Collegium Polonicum

Collegium Polonicum, wspólna inicjatywa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, świętuje 30-lecie działalności.

W 1991 roku doszło do reaktywacji Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i wtedy też narodziła się idea utworzenia na granicy polsko-niemieckiej placówki naukowo-badawczej. W ciągu trzech dekad Collegium Polonicum w Słubicach ukończyło prawie 3600 absolwentów.

Memoriał w sprawie utworzenia Collegium Polonicum został zatwierdzony przez Komisję Mieszaną Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina ds. Collegium Polonicum. Głównym zadaniem placówki jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami. Profil uczelni jest pochodną kierunków studiów oraz programów badawczych istniejących w UAM w Poznaniu oraz w UEV we Frankfurcie nad Odrą. Oznacza to, że w ofercie znajdują się kierunki studiów pod patronatem jednego lub obydwu uniwersytetów, kierunki studiów podyplomowych oraz zajęcia dydaktyczne będące ofertą uzupełniającą UEV względnie polskich uniwersytetów.

Collegium Polonicum w Słubicach od początku istnienia wyróżnia międzynarodowy charakter. Obecnie w jednostce studiuje około 400 studentów i studentek, w tym ponad 20% z nich to cudzoziemcy, m.in. z Niemiec, Chin, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Bangladeszu, Egiptu czy Meksyku. Kadra naukowa liczy 46 osób, w tym 18 profesorów. Prawie połowa z nich to obcokrajowcy.

Studenci CP mogą poszczycić się licznymi wyróżnieniami i nagrodami: Agnieszka Poteralska została laureatką w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra (listopad 2019), a także – jako pierwsza polska prawniczka – wygrała wraz z zespołem Global Legal Hackathon, konkurs programowania rozwiązań technologicznych dla branży prawniczej zorganizowany w Nowym Jorku (maj 2019); z kolei Monika Pierzchlewicz zdobyła drugą nagrodę w Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” na najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego (listopad 2019).

W ubiegłym roku w CP powołano European New School of Digital Studies, której zadaniem jest prowadzenie transdyscyplinarnych badań nad wyzwaniami społeczeństwa cyfrowego. Projekty naukowe oraz programy studiów łączą ekonomię, socjologię, prawo oraz nauki techniczne i informatyczne. Planowane jest także uruchomienie nowego kierunku studiów inżynierskich: gospodarka przestrzenna, w ramach którego realizowane będą dwie specjalności: rewitalizacja miast i obszarów wiejskich oraz planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie.

W Collegium Polonicum działają również Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Archiwum im. Karla Dedeciusa oraz Archiwum Ludzkich Losów „My Life”.

Ze względu na pandemię jubileusz 30-lecia będzie miał inny charakter niż pierwotnie zamierzano. Część uroczystości odbędzie się online lub w trybie hybrydowym. Uroczystości jubileuszowe zaplanowane są na cały rok 2021, a punktem kulminacyjnym będzie otwarcie dużej auli wyremontowanej po pożarze w 2018 roku. Obchodom jubileuszu towarzyszyć będzie m.in. dyskusja panelowa dotycząca transgranicznej nauki (czerwiec). Jesienią odbędą się: wernisaż wystawy malarskiej „Portrety Collegium Polonicum”, przedstawiającej osoby związane z życiem placówki, oraz prezentacja albumu fotograficznego.

MK, źródło: CP

Dyskusja (0 komentarzy)