Aktualności
Szkoły wyższe
08 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-11-08

Jubileusz Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji

Mija 20 lat od powołania do życia Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Z okazji jubileuszu w dniach 9–10 listopada odbędzie się okolicznościowa konferencja.

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji powstało w 2001 roku na mocy uchwały Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Jednostka ma na celu kształtowanie i wdrażanie wizji informatyzacji środowiska akademickiego. Centrum skupia obecnie ponad 80 uczelni. Z okazji jubileuszu w dniach 9–10 listopada odbędzie się okolicznościowa konferencja. Wydarzenie organizowane jest w trybie hybrydowym.

Gospodarzem części stacjonarnej będzie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną projekty MUCI: Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Otwarty System Antyplagiatowy, Serwis Akademickich Biur Karier oraz Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD EDU. Tematem drugiego dnia spotkania ponownie będzie USOS, tym razem szczegółowo i pod hasłem „Wspólna wizja, wspólne działanie, lepsza organizacja”. Konferencję zakończy dyskusja panelowa „O pożytkach wspólnego działania”. Szczegółowe informacje na temat 20-lecia MUCI znajdują się na stronie: https://urodzinymuci.usos.edu.pl/. 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zrodził się pomysł 14 uniwersytetów, aby ubiegać się o środki w ramach programów preakcesyjnych Unii Europejskiej na cele wspólne dla wszystkich uczelni. Jednym z takich zadań było stworzenie oprogramowania wspierającego działalność dydaktyczną. W 1999 roku projekt TEMPUS NET uzyskał finansowanie na 2 lata i rozpoczęły się prace nad Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów – wspomina prof. Marek Kręglewski, dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.

Równolegle w gronie prorektorów przygotowano model dalszej współpracy po zakończeniu projektu TEMPUS. Pierwszym krokiem było powołanie w końcu 1999 roku przez KRUP Uniwersyteckiego Porozumienia Informatycznego, które ukonstytuowało się 9 czerwca 2000 roku. Jednym z istotnych zadań UPI było przygotowanie zasad dalszej współpracy. Zdecydowano się na model konsorcjum jako jednostki międzyuczelnianej uniwersytetów reprezentowanych w KRUP. Na spotkaniu 10 listopada 2001 roku KRUP przyjął regulamin działania Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji, które po krótkim czasie zmieniło nazwę na Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Na siedzibę wybrano Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie do dzisiaj działa Biuro MUCI.

Ważnym osiągnięciem MUCI było przygotowanie projektu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i przekonanie ministra edukacji, nauki i sportu do jej wdrożenia w 2005 roku – przypomina prof. Kręglewski, dodając, że podstawowym zadaniem MUCI pozostaje koordynacja działań uczelni na rzecz informatyzacji.

Obecnie MUCI koordynuje 4 projekty informatyczne: Uniwersytecki System Obsługi Studiów, w którym współpracuje 71 uczelni; System Akademickich Biur Karier (15 uczelni), Otwarty System Antyplagiatowy (12 uczelni) i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (10 uczelni).

Agnieszka Książkiewicz, źródło: UAM 

Dyskusja (0 komentarzy)