Aktualności
Szkoły wyższe
26 Września
Opublikowano: 2019-09-26

Jubileusz półwiecza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy

Pradawne ziarna, plazma niskotemperaturowa czy nowe odmiany chryzantem to tylko niektóre projekty, które w ciągu minionych 50 lat powstały na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Uroczysta gala z okazji jubileuszu odbędzie się w najbliższą sobotę, 28 września, o godzinie 11:00 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W obchodach wezmą udział przedstawiciele władz miasta, województwa, przedsiębiorcy i władze uniwersytetu oraz dziekani wydziałów rolnictwa z uczelni z całej Polski. Absolwentów UTP reprezentować będzie Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ryszard Zarudzki podsekretarz stanu w MRiRW. Obchody zakończą się Balem Absolwenta.

Premierowa inauguracja roku akademickiego w bydgoskiej filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, która po kilku przekształceniach stała się Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, miała miejsce 50 lat temu – 7 października 1969 roku – przy ulicy Bernardyńskiej. Pierwsze ślubowanie złożyło 105 studentów. Po czterech latach 36 z nich zostało inżynierami, a 41 w następnym roku magistrami inżynierami. Byli to pierwsi absolwenci naszego wydziału. Do dziś studia na Wydziale ukończyło 10 853 absolwentów. 

Przez pierwsze 29 lat wydział kształcił studentów tylko na kierunku rolnictwo, w ramach którego w roku 1986 utworzono pierwszą specjalność – ochronę roślin. Poszerzenie oferty kształcenia nastąpiło w roku 1998, gdy studia rozpoczęli studenci kierunku biotechnologia. W następnych latach oferta kształcenia była wzbogacana. Obecnie obejmuje 5 kierunków (rolnictwo, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, architektura krajobrazu, zielarstwo i fitoterapia). Wydział prowadzi również studia drugiego stopnia na kierunkach rolnictwo i biotechnologia. W roku 2018 rozpoczęto kształcenie w języku angielskim dla obcokrajowców. Studia podjęli wówczas studenci z Turcji, Indii, Rwandy i Mongolii. Wszystkie wydziałowe kierunki mają pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Pierwsza kadra naukowa wydziału liczyła zaledwie 25 nauczycieli akademickich, w tym 5 docentów. Przewodził jej profesor Wojciech Cieśla, najpierw jako pełnomocnik, a od 1972 roku, gdy filia stała się Zamiejscowym Wydziałem Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu, jako dziekan I kadencji. Obecnie wydział liczy 94 nauczycieli akademickich, w tym 46 profesorów i doktorów habilitowanych (najwięcej na całej uczelni). Dzięki temu ma pełne prawa do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie pod nazwą „rolnictwo i ogrodnictwo” (od 1976 roku) oraz dyscyplinie inżynieria środowiska” w dziedzinie nauk technicznych (od roku 2004 roku), a także stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo (od 1984 roku). W trakcie dotychczasowej działalności stopień doktora nadano 248 osobom, a doktora habilitowanego 53 osobom, przeprowadzono 47 postępowań zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora.

Na przestrzeni lat rozwinęła się również baza badawcza wydziału. Obecnie wyposażony jest w aparaturę badawczą pozwalającą prowadzić badania na najwyższym poziomie, między innymi z genetyki, proteomiki, chemii i biochemii, mineralogii gleb, chemii żywności czy też mikrobiologii środowiskowej i żywności. Mocną stroną są nadal, prowadzone od początku działalności, badania naukowe dotyczące biologicznych, środowiskowych, agrotechnicznych i ekonomicznych uwarunkowań produkcji roślinnej.

Michał Grzybowski, źródło: UTP

 

 

 

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)