Aktualności
Szkoły wyższe
01 Sierpnia
Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny
Opublikowano: 2023-08-01

Już 32 uczelnie kształcą lekarzy

Akademia Tarnowska wkrótce dołączy do grona uczelni, które kształcą przyszłych lekarzy. W tym roku minister zdrowia przyznał limity przyjęć 32 uczelniom, w tym dziewięciu po raz pierwszy.

Kształcenie przyszłych lekarzy w Akademii Tarnowskiej zapowiedział niedawno wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. Uczelnia oferuje obecnie studia na 27 kierunkach w 6 wydziałach. Posiada kategorię A w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz kategorię B+ w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Po podpisaniu wniosku przez ministra Przemysława Czarnka Akademia Tarnowska dołączy do powiększającego się grona uczelni z kierunkami lekarskimi.

W ciągu ośmiu lat, od roku 2015, ich liczba podwoiła się. W tym roku minister zdrowia przyznał limity przyjęć 32 uczelniom, w tym dziewięciu po raz pierwszy: Akademii Kaliskiej (a już wkrótce Uniwersytet Kaliski), Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II, Akademii Mazowieckiej w Płocku, Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach (wkrótce Uniwersytet Siedlecki), Politechnice Wrocławskiej, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Uniwersytetowi Warszawskiemu i niepublicznym: Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Mieszka I w Poznaniu oraz Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Łącznie przyjmą one w tym roku na studia stacjonarne w języku polskim 542 studentów.

Ogółem limit przyjęć na kierunek lekarski w języku polskim dla wszystkich 32 uczelni wynosi w tym roku 7975, z czego 6246 studentów (w tym 109 obcokrajowców) podejmie kształcenie w trybie stacjonarnym, a 1729 w niestacjonarnym. Tym ostatnim pomoże system specjalnych kredytów dla studentów płatnych studiów lekarskich w języku polskim. Dodatkowo minister zdrowia przyznał 16 uczelniom 1829 miejsc na płatne studia obcojęzyczne (w praktyce: w języku angielskim). Większość tych studentów, bo aż 1429, trafi do „starej jedenastki” – to są nadal największe uczelnie medyczne. Do tego grona zaliczam 9 uniwersytetów medycznych podległych ministrowi zdrowia oraz dawne akademie medyczne przekształcone w kolegia medyczne: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przyjmą one na jednolite stacjonarne lekarskie studia magisterskie w języku polskim łącznie 4316 studentów, w tym 4240 Polaków i 76 obcokrajowców, którzy podejmą kształcenie w j. polskim. Uczelnie z tej grupy ostatni raz jako jedyne dostały limity w 2011 roku. Potem do elitarnego grona kształcących lekarzy dołączył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a w 2015 roku kolejne trzy uniwersytety: Rzeszowski, Zielonogórski i Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Łącznie zatem studia na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/24 w 32 uczelniach we wszystkich trybach i typach kształcenia podejmie 9804 studentów. To o niecałe 4% więcej niż w ub. roku, przy czym rośnie o 454 liczba przyjęć na bezpłatne studia w języku polskim, maleje zaś na studia płatne (łącznie o 84). Warto zauważyć, że ten wzrost odbywa się głównie wdzięki nowo otwartym kierunkom lekarskim, które decydują o 77,5% wzrostu. Od roku 2015 limit, gdy limit przyjęć na studia lekarskie w języku polskim wyniósł 4637, wzrósł on o 3338 miejsc, czyli o 72%.

Piotr Kieraciński

Dyskusja (0 komentarzy)